Jak nenaletět podvodnému obchodníkovi s CP?

08.07.2004 | , Finance.cz
INVESTICE


O tom, že podvodníky se to hemží snad ve všech oblastech podnikání vás jistě nemusíme přesvědčovat. Když chcete kupovat a prodávat akcie, tak uzavíráte smlouvu s obchodníkem s cennými papíry. Na co si dát pozor?

Asi nejbolestivější a nejznámější kauzou je případ Private Investors. Tento obchodník zkrachoval a zanechal po sobě stamilionové dluhy. Shodou okolností začala včera výplata čtvrté tranše odškodnění jeho bývalým klientům. A viník? Jako vždy: neznámý.

Více o výplatě odškodnění se dočtete zde.

Oči pro pláč, lamentující okradení klienti, žádný viník. To je obraz domácího světa financí poloviny a konce minulého desetiletí. Kdo za to může? Jakou roli sehrál v případech bank, kampeliček a obchodníků s cennými papíry stát? Odpovědi by se daly snadno najít v pravomocných rozsudcích nezávislých soudů. Najdeme je tam? Nikoliv. Soudy nemají co projednávat. Ten drobný zlomek případů (kampeliček), který se dostal až k nim naznačuje, že se nepodařilo vyřešit nic. Tedy v rovině důkazní, tedy prokázání spáchání nějakého trestného činu. A protože platí zákon zachování energie (peněz), tak jsou na jedné straně záporná konta drobných investorů a na straně druhé úsměv ve tváři a konta tučná někoho jiného.

Nicméně dnes se píše rok 2004 a ze všech stran jsme ujišťováni, že je dnes vše jinak, že se situace opakovat již nemůže, že trh se pročistil a zůstali jen poctiví podnikatelé a silní strategičtí vlastníci. Jen čas ukáže, jestli tomu tak skutečně je a bude.

I stát a jeho nezávislé a apolitické (přesněji řečeno dozorující a regulující) instituce se změnili. Vznikly garanční fondy, profesní sdružení a např. v oblasti kapitálových trhů tu máme Komisi pro cenné papíry. Ti všichni (a nutno říci že Komise asi nejvíce) se snaží všem investorům co nejvíce usnadnit život a chránit je před podvodníky a lumpy. Komisi se to vskutku daří dobře. Její legislativní činnost, osvěta a v neposlední řadě i konstruktivní spolupráce se zahraničními partnery dávají investorům velkou míru jistoty, že když se ti budou řídit jejími radami, doporučeními a návody, o své peníze nepřijdou. Tedy možná ano, ale pouze chybou vlastní, chybou v investičním rozhodnutí a to Komise nijak ovlivnit nemůže.

Poslední novinkou, se kterou Komise přichází je materiál upozorňující drobné investory - klienty obchodníků s CP - na nestandardní ustanovení ve smlouvách uzavíraných mezi obchodníkem a klientem. Tento text by drobným investorům měl napomoci rozlišit ustanovení ve smlouvě, která by mohla zhoršit jejich smluvní postavení. Zároveň jim dává stručný návod, jak případně postupovat v případě zjištění nesrovnalostí. Text rovněž popisuje pravomoci Komise pro cenné papíry ve vztahu k takovýmto ustanovením ve smlouvách mezi obchodníky a jejich zákazníky. Tyto pravomoci jsou ale z hlediska výkonu nějakého rozhodnutí značně omezené.

V textu jsou mezi možná nepřiměřená smluvní ustanovení zařazeny především následující případy:

  • Ve smlouvě s obchodníkem nemá zákazník jasně stanovenu konečnou cenu za poskytovanou službu a nebo způsob jejího stanovení.
  • Ustanovení obchodníkovi umožňuje, aby neplnil své závazky nebo aby dodatečně změnil dohodnuté podmínky např. si obchodník ve smlouvě vyhradí právo změnit cenu na základě faktorů, které závisí pouze na něm.
  • Jakékoli omezení zákonných práv zákazníka vůči obchodníkovi.
  • Omezení práva zákazníka podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek v případě, že obchodník neposkytne smluvenou službu nebo v případě zásahu vyšší moci.
  • Obchodník si vyhradí právo si ponechat zákazníkem zaplacenou zálohu, jestliže se zákazník rozhodne smlouvu neuzavřít a nebo od smlouvy odstoupit, aniž je zároveň umožněno také zákazníkovi, aby od obchodníka s cennými papíry obdržel kompenzaci v přiměřené výši, v případě, že je obchodník stranou, která smlouvu ruší nebo od ní odstupuje.
  • Závaznost plnění podmínek, se kterými se zákazník nemohl seznámit před uzavřením smlouvy.
  • Obchodník si vyhradí právo určovat, zda poskytnutá služba je v souladu se smlouvou nebo právo vykládat jakékoli části smlouvy

Celý text najdete na internetových stránkách Komise www.sec.cz

Jak je vidět, Komise se snaží ze všech sil a to je rozhodně dobře. Obchodníkům to nijak neuškodí (i na ně Komise myslí a připravuje i pro ně návody a rady jak postupovat při uzavírání klientských smluv a dokonce je varuje, co ona sama bude považovat za podezřelé jednání vůči klientovi) a drobným investorům jen prospěje.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.