Otázka vhodnosti investice a náhrady škody

31.07.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Obchodník s cennými papíry je povinen jednat ve vztahu k zákazníkovi kvalifikovaně, čestně a v jeho nejlepším zájmu. Obecné generální ustanovení v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu je však nutné důsledně zkoumat. Může investor požadovat náhradu škody v případě, že obchodník s cennými papíry porušil dané ustanovení nevhodnou investicí, která je ve zřejmém rozporu s jeho investičním profilem?

Jste konzervativní investor bez zkušeností s investováním, který si nemůže dovolit ztrátu svých finančních prostředků? Požadovali jste, aby bylo investováno především do bezpečných investičních nástrojů, avšak bylo investováno do zřejmě rizikových investičních nástrojů a hodnota vašich vložených finančních prostředků je na nule? Máte nárok požadovat náhradu škody při splnění určitých předpokladů.

Investiční dotazník je základem

Základem stanovení investičního profilu zákazníka je řádné vyplnění investičního dotazníku. Zejména neprofesionální zákazník v pozici běžného spotřebitele bez zkušeností s investováním by v žádném případě neměl dovolit vyplnění investičního dotazníku bez jeho přítomnosti a pouze s jeho „formálním“ schválením. Jedině důsledné prostudování a konzultace jednotlivých bodů investičního dotazníku může zajistit „férový“ vztah mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry. V případě, že zákazník pociťuje určité tlaky k vyplňování investičního dotazníku, především směrem od konzervativního profilu ke spekulativnímu profilu, měl by zvážit nabídku budoucí spolupráce. Investiční dotazník v případě soudního sporu bude jedním z velmi důležitých důkazů k prokazování nevhodnosti investice a odpovědnosti obchodníka s cennými papíry.

Otázka vhodnosti není otázkou snadnou

Obchodník s cennými papíry by měl zajistit, aby zákazník pochopil investiční rizika a možnosti návratnosti investice. Zjištění odborných znalostí zákazníka, zkušeností v oblasti investic, finančního zázemí a finančních cílů je základním faktorem pro stanovení investičního profilu zákazníka. Obchodník s cennými papíry je povinen upozornit zákazníka v případě, že poskytnutí investiční služby neodpovídá jeho odborným znalostem a zkušenostem. European Securities and Markets Authority (dále jen „ESMA“¨) vypracovala příručku s názvem „obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MIFID ohledně vhodnosti“ stanovujíce, že za posuzování vhodnosti je odpovědný obchodník s cennými papíry. Kdy taktéž není možné, aby bylo chápáno, že o vhodnosti investice rozhoduje zákazník nebo bylo povinností zákazníka zjišťovat, které investiční nástroje vyhovují jeho vlastnímu rizikovému profilu.

Informace o zákazníkovi základem vhodnosti

Je tedy najisto vymezeno, že základem pro vhodnost investice je dostatek informací o zákazníkovi a jeho investičním profilu. ESMA zároveň klade důraz na spolehlivosti informací o zákazníkovi. Obchodník s cennými papíry by zejména:

  • se neměl nepřiměřeně spoléhat na sebehodnocení zákazníků ve vztahu k jejich znalostem, zkušenostem a finančnímu zázemí;
  • měl zajistit, aby veškeré nástroje uplatňované v procesu posouzení vhodnosti byly náležitě navrženy (např. otázky nejsou formulovány způsobem, který zákazníka vede ke konkrétnímu typu investice); a
  • měl podniknout kroky k zajištění konzistentnosti informací o zákazníkovi.

 

A to včetně důrazu na aktualizaci těchto informací, kdy v případě trvalého vztahu mezi zákazníkem a obchodníkem s cennými papíry by měl obchodník s cennými papíry zavést postupy pro udržování aktualizovaných a náležitých informací o zákazníkovi.

Můžeme uzavřít, že obchodník s cennými papíry je povinen získat od zákazníka veškeré relevantní informace pro posouzení vhodnosti investice.

Náhrada škody

Výše uvedené krátké pojednání nemůže ve vyčerpávajícím rozsahu shrnout problematiku „nevhodnosti investice“. Má-li však zákazník podezření, že byl poškozen „nevhodnou investicí“ a je připraven žádat odškodnění v civilněprávní rovině, bude nutné vyhledat odborníky na právo kapitálových trhů s procesními zkušenostmi.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE