Listopadový vývoj podílových fondů

12.12.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Listopad byl již třetím po sobě jdoucím měsícem, během něhož pokračovalo růstové období na trhu investičních fondů. Více než 90 % produktů dosáhlo totiž na konci tohoto měsíce kladné výkonnosti a průměr každé ze 40 námi rozlišovaných skupin investičních fondů se na konci listopadu nacházel v černých číslech.

Těmto výsledkům napomohl další měsíc růstu na světových akciových trzích. Index MSCI AC World, který sleduje celosvětový akciový trh, vzrostl v listopadu o +1,2 % (v USD). Pozitivní vliv na výsledky fondů denominovaných v USD a v EUR však mělo také oslabení české koruny vůči oběma měnám. Kurz koruny vůči americkému dolaru klesl o -6,74 % a vůči euru o -6,49 %.

Změnu kurzu české koruny způsobila první intervence České národní banky po 11 letech. ČNB totiž rozhodla, že bude udržovat kurz koruny na úrovni 27 Kč za euro. Cílem této intervence bylo potlačení stále nižší inflace, která by mohla v roce 2014 na konci prvního čtvrtletí podle prognóz ČNB dosáhnout úrovně 0 %. Pád kurzu české koruny by měl také podpořit českou ekonomiku díky jeho pozitivnímu vlivu na situaci vývozců. Během listopadového zasedání se ČNB rozhodla ponechat úrokové sazby na nejnižší úrovni za poslední roky (dvoutýdenní repo sazba a diskontní sazba 0,05 %, lombardní sazba 0,25 %).

Minulý měsíc patřil bez jakýchkoliv pochybností rozvinutým trhům. Kladný růst a oslabení koruny přály zejména výsledkům fondů akcií evropských rozvinutých trhů, které během minulého měsíce získaly +7,9 %. Největší výkonnost z nich měl fond Fidelity Funds – Germany Fund A (Acc) (EUR), který je zaměřený na německý trh. Z fondů denominovaných v české koruně se pak v tomto segmentu nejlépe dařilo fondu ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE VT (Acc) (CZK). Od počátku tohoto roku získali investoři investující do fondů akcií evropských rozvinutých trhů již více než +30 %.

20131212_online1.jpg

Horší situace oproti tomu panovala na rozvíjejících se trzích. Index MSCI Emerging Markets během minulého měsíce spadl -1,6 %. Investiční fondy, jejichž aktiva jsou investována na globálních rozvíjejících se trzích, však přesto získaly v průměru +4,7%. Hůře se dařilo cenným papírům fondů akcií rozvíjejících se evropských trhů, které v průměru dosáhly zisku +4,0 %.

20131212_online2.jpg

Mezi produkty o smíšeném charakteru byly nejvýraznějsí fondy s výváženou a dynamickou strategií, jejichž jednotky dosáhly průměrné výkonnosti +5,7 % a +5,6%. O něco horší výsledky zaznamenaly smíšené fondy stabilního růstu a smíšené fondy aktivní alokace, které v uvedeném pořadí dosáhly růstu o +4,5 % a +4,3 %. V první z výše zmíněných skupin se nejlépe dařilo fondu ERSTE WSTV ESPA TRADITIONELL VT (Acc) (EUR), který dosáhl výkonnosti +7,8 %, přičemž jednotky tohoto fondu jsou denominovány také v české koruně (WSTV ESPA TRADITIONELL VT (Acc) (CZK) s listopadovým výsledkem +7,4 %). Ve skupině fondů aktivní alokace si nejlépe vedl fond Parvest – Opportunities World A (Acc) (EUR), jenž zaznamenal růst o +9,1 %. Mezi fondy denominovanými v české koruně měl pak v této skupině největší výkonnost fond ADVISORY ONE VT (Dis) (CZK), který vzrostl o +8,1 %.

Na trhu státních dluhopisů zemí nové Evropy došlo v listopadu k růstu výnosnosti a propadu cen. Hodnotu ztratily státní dluhopisy všech zemí z tohoto regionu, mj. Polska, Maďarska, Ruska a Turecka. Intervence ČNB a jí způsobené oslabení koruny však způsobily, že pád cen obešel český trh státních dluhopisů. Výnosnost desetiletých dluhopisů klesla pouze nepatrně (pokles o -6 bazických bodů na 2,24 %).

Mezi dluhopisovými fondy dosáhly produkty s univerzální strategii slabších výsledků než produkty, jejichž aktiva jsou investována do korporátních a high-yield dluhopisů. Univerzální fondy evropských dluhopisů dosáhly výkonnosti +6,0 % a univerzální fondy globálních dluhopisů +4,7 %. V první z těchto dvou skupin zaznamenal největší růst fond Amundi Funds - Bond Europe AE (Acc) (EUR), který v listopadu získal 7,2 %. Nejlepším fondem denominovaným v české koruně pak v této skupině byl IKS Dluhopisový Plus, opf (CZK), jenž dosáhl výsledku +0,8 %. Ve druhé skupině z výkonnostního hlediska dominoval fond AXA EUROBOND, opf (EUR) se ziskem +13,5 %. Z fondů denominovaných v české koruně dosáhl nejlepších výsledků Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, opf s růstem ve výši +1,3 %.

O něco hůře se oproti tomu dařilo fondům investujícím na českém dluhopisovém trhu, které získaly v průměru +0,6 %. Největší výkonnost z nich měly fondy KBC Renta – Czechrenta A (Acc) (CZK) a ING International Czech Bond P (Acc) (CZK), které v uvedeném pořadí získaly +0,98 % a +0,86 %.

Zdroj:


 AnalizyOnlineLogo_2.png

Autor článku

Anna Depko  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE