Objem aktiv investičních fondů v listopadu opět rostl

09.01.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


V listopadu vzrostla aktiva českých investičních fondů o 1,8 mld. Kč a dosáhla hodnoty 129,3 mld. Kč, což představuje v procentuálním vyjádření růst o 1,4 %. Je to již pátý po sobě jdoucí měsíc, kdy se zvýšila hodnota prostředků shromážděných v investičních fondech.

Podobně jako v září a v říjnu měla i tentokrát na růst aktiv vliv kladná výkonnost (její podíl představoval přibližně 1,5 mld. Kč). Čisté prodeje, ačkoliv dosáhly kladné hodnoty, byly oproti tomu mnohem menší než v předchozích měsících (dosáhly výše 380 mil. Kč).

20140109_graf1.jpg

Kladná výkonnost byla způsobena především růstem na akciových trzích v rozvinutých zemích. Index MSCI AC World, který zobrazuje nálady na globálních trzích, vzrostl v listopadu o 1,2 %. Rekordmanem se z hlediska růstu stala japonská burza – index Nikkei 225 vzrostl o 9,3 % (v JPY). Důvod k dobré náladě však měli také investoři v Německu (DAX 4,1 % v EUR), USA (S&P 500 2,8 % v USD) či v Rakousku (ATX 1,6 % v EUR). Nemůže tudíž zaskočit skutečnost, že se nejlépe dařilo fondům smíšeným a akciovým, jejichž aktiva ve zmíněném pořadí vzrostla o 670 a 580 mil. Kč. Za zmínku rovněž stojí, že v případě prvního z těchto dvou segmentů jsme měli do činění s kladným saldem nákupů a prodejů, které dosáhlo hodnoty 210 mil. Kč. Nejvíce prostředků bylo vloženo do fondu KB Privátní správa aktiv 2, OPF (přibližně 90 mil. Kč).

Akciové fondy zaznamenaly růst o téměř 3 % díky kladné výkonnosti, na níž měly vliv býčí nálady na akciových trzích v rozvinutých zemích. Čisté prodeje byly totiž záporné, avšak odliv prostředků byl spíše symbolický. Nejvíce prodejů zaznamenaly fondy KB Privátní správa aktiv 5D, OPF (-160 mil. Kč) a ISČS Institucionální akciový FF – OPF (-50 mil. Kč).

20140109_graf2.jpg

Významný růst hodnoty aktiv zaznamenaly také dluhopisové fondy a fondy zajištěné (téměř 380 a 200 mil. Kč v uvedeném pořadí), k čemuž přispěly kladná výkonnost i čisté prodeje. Zatímco v případě prvního z těchto dvou segmentů získal nejvíce nových prostředků fond ISČS KONZERVATIVNÍ MIX FF – OPF, (470 mil. Kč), ve druhém z nich měl prim fond Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, OPF (150 mil. Kč), který byl spuštěn na konci října 2013.

20140109_graf3.jpg

V případě menších segmentů, tj. fondů absolutní návratnosti a fondů realitních, došlo ke změně hodnoty aktiv v uvedeném pořadí o 1,7 % a 0,1 %. Segmenty fondů komoditních a fondů peněžního trhu oproti tomu zaznamenaly pokles hodnoty aktiv.

V průběhu listopadu vzrostla hodnota aktiv 14 z 16 obhospodařovatelů investičních fondů. Nejlépe se dařilo společnosti ISČS, hodnota jejíž aktiv vzrostla téměř o 430 mil. Kč. Na tomto výborném výsledku měly největší podíl fondy ISČS KONZERVATIVNÍ MIX FF - opf a ISČS TOP STOCKS - opf, které vykázaly největší čisté prodeje. Za zmínku ovšem stojí i skutečnost, že hodnota aktiv společností AXA IS, IKS KB a Raiffeisen IS také vzrostla významným způsobem, přičemž v případě prvních dvou z těchto společností růst hodnoty aktiv překročil úroveň 300 mil. Kč.

Zdroj:


 AnalizyOnlineLogo_2.png

Autor článku

Anna Depko  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE