Zajištění fondů: Veřejný příslib a další formy garancí

13.01.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


V minulém článku jsme si představili základní formy garantovaných investic prostřednictvím zajištěných či strukturovaných fondů. Řekli jsme si rovněž, že důležitým prvkem určující možný výnos zajištěného fondu je jeho struktura. To neplatí jen u „klasických“ zajištěných fondů, ale i u dalších fondů, které jsou zajištěny (garantovány) jiným způsobem než dříve popsanou formou.

Pokračování článku: Zajištění fondů: Český investor zbožňuje garantované produkty.

Veřejný příslib

Tato forma garance není zase tak často využívána. V praxi ji na tuzemském trhu využívá především ZFP Investments (převzala tuto formu od své sesterské investiční společnosti ze Slovenska). Jde o garanci právního charakteru. Tento institut spočívá v tom, že investiční společnost se zaváže formou veřejného příslibu, že garantuje stoprocentní ochranu vkladu investorů anebo určitý výnos. V takovém případě není pro investora důležitá bonita podkladového aktiva (fondu), ale schopnost investiční společnosti poskytující veřejný příslib, tuto garanci splnit. Určitým vodítkem pro určení schopnosti dostát závazku může být velikost společnosti a její historie.

CPPI

Zkratka CPPI znamená Constant proportion portfolio insurance. V tuzemsku se fondy používající tuto formu zajištění často nazývají chráněné. Mohou poskytovat jak stoprocentní garanci vložené investice, tak i nižší. Obecně jde o aktivně řízené fondy, jež kombinují rizikovou složku (tvořenou akciemi) a konzervativní složku (tvořenou dluhopisy a nástroji peněžního trhu). Na základě situace na trhu manažeři fondu provádějí rebalancování portfolia (převažují jednu ze složek), a to tak, aby mohli dostát svým závazkům stanoveným garancí. Přičemž garance se nevztahuje k datu splatnosti, ten není u těchto fondů určen, ale vždy k předem stanovenému datu (daný statutem fondu), kdy dochází k fixování výnosu.

Typickým příkladem z praxe je Raiffeisen chráněný fond americké prosperity nebo fondy od investiční společnosti ČSOB označené v názvu slovem Pro a číslem, jež určuje hodnotu garance a měsíc, ke kterému se garance vztahuje.

Jiné formy

V praxi můžeme narazit i na fondy, jež jsou zajištěny pomocí kombinace dluhopisů a derivátů nebo třeba jen dluhopisy. Takovou garanci poskytuje fond ČP Invest Dluhopisový zajištěný. Jež investuje do korporátních dluhopisů s předem stanoveným výnosem a dobou splatnosti. Dluhopisy jsou pouze od velmi bonitních společností s vysokým ratingem. Tento fond zajišťuje 112 % návratnost investice. Garance tohoto fondu stojí na tom, že emitenti dluhopisů dostojí svým závazkům.

Pokud takto garantované fondy převažují dluhopisy z jednoho regionu, mohou tak být rizikovější, i když se to podle názvu zdát nemusí. Třeba již zmiňovaný fond od ČP Investu převažuje z regionálního pohledu dluhopisy nejvýznamnějších ruských společností, především z oblasti financí a těžby komodit. Tyto dluhopisy avšak nedisponují tím nejvyšším ratingem, jako třeba vysoce hodnocené státní dluhopisy Německa. Kreditní riziko těchto firemních emitentů je tedy vyšší.

Některé zajištěné fondy mohou být více rizikové, než jiné

Investor by si tedy měl dát pozor na to, jak je tvořeno portfolio daného zajištěného (garantovaného, chráněného) fondu. Jak jsme si ukázali, některé fondy, i když nesou název zajištěné, mohou být více rizikové, než jiné. Investor by si tedy před vložením prostředků do fondu měl zjistit, jakým způsobem je garance tvořena. Nemusí pečlivě studovat statuty a zkoumat portfolia, nicméně podrobnosti o fondu by mu měl sdělit jeho prodejce. Investor by se neměl dát „odbýt“ informací, že je fond zajištěný a žádné nebezpečí tedy nehrozí. A to nejen kvůli jistotě návratnosti samotné investice, ale i z pohledu možného dosaženého výnosu.

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE