Ranking investičních fondů

17.01.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení v rámci dané skupiny fondů.

Hlavním ukazatelem pro určení rankingu fondu je tzv. information ratio, které vyjadřuje poměr výkonnosti fondu vůči existujícímu riziku. Fondy dosahující vyšších hodnot tohoto ukazatele, tj. vyšší výkonnosti s ohledem na riziko spojené s investicí do tohoto fondu mají hodnocení 5a nebo 4a, naopak fondy s horším poměrem výnosu k riziku mají hodnocení 2a a 1a. Hodnocení 3a je neutrální. Ranking Analizy Online je udělován každý měsíc, a to ve dvou kategoriích (na základě dat za dva investiční horizonty) – 12 a 36 měsíců. Z pohledu investora jsou nejzajímavější ty fondy, které mají vysoké hodnocení v obou horizontech. V měsíčních reportech zmiňujeme pouze nejlepší fondy, resp. ty, které mají vysoký krátkodobý ranking (4a nebo 5a) a alespoň průměrný dlouhodobý ranking (3a a vyšší).

V prosinci bylo takových fondů 157, přičemž nově se jich do této skupiny dostalo 24. Dva z nich se v této skupině ocitly díky dostatečně dlouhé existenci na trhu, což umožnilo udělit jim hodnocení také z hlediska 36-měsíčního investičního horizontu. Jelikož si tyto fondy konstatně po dobu mnoha měsíců udržovaly velmi dobrý krátkodobý ranking, bylo jejich první hodnocení z dlouhodobé perspektivy hned nejvyšší (5a). V případě prvního z nich, podfondu Fidelity Funds – China Consumer Fund A (Acc) (EUR), se 12-měsíční hodnocení nachází na úrovni 5a již od června minulého roku. Tento podfond se řadí do skupiny fondů čínských akcií a více než 70 % jeho aktiv představují akcie firem z Číny a Hong Kongu. Druhým investičním produktem, který v prosinci poprvé debutoval ve skupině nejlepších fondů a obdržel v tříletém horizontu hodnocení 5a, byl Pioneer P.F. - Global Balanced 50 A (Acc) (EUR).

10140117_1.jpg

Za nejlepší je možné považovat ty fondy, které obdržely nejvyšší hodnocení 5a v obou investičních horizontech. Toto kritérium v současnosti splňuje 51 fondů, z nichž pouze jeden je dostupný také v českých korunách. Je jím podfond Conseq Invest - Equity Fund A (Acc) (CZK) ze skupiny fondů akcií rozvíjejících se evropských trhů, který nejlepší ranking z krátkodobé i dlouhodobé perspektivy obdržel již druhý měsíc po sobě. Tento podfond, který spravují portfolio manažeři Jan Vedral a Michal Pavlík, zásadním způsobem zlepšil své výsledky ve druhé polovině roku 2013. Do té doby se nacházel mezi investičními produkty s průměrnými výsledky.

20130117_2.jpg

Vedle fondů udržujících si vysoký ranking v obou časových perspektivách stojí za zmínku také produkty, které v poslední době zásadním způsobem zlepšily své hodnocení. Jedním z nich je fond Raiffeisen - Český fond konzervativních investic RVT (Acc) (CZK), jehož 12-měsíční ranking se ještě před půlrokem nacházel na nejnižší úrovni 1a. V průběhu několika posledních měsíců však došlo k významnému zlepšení jeho výsledků a v prosinci obdržel tento fond hodnocení 4a. Z hlediska dlouhodobého investičního horizontu se ovšem jeho ranking stále pohybuje na úrovni 1a. Pokud se však stávající trend udrží, tak se jeho zlepšení zdá být pouze otázkou času.

20140117_3.jpg

 

20140117_4.jpg

20140117_5.jpg

20140117_6.jpg 

20140117_7.jpg 

 Zdroj:


 AnalizyOnlineLogo_2.png

Autor článku

Anna Depko  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE