Objem aktiv v domácích investičních fondech mírně rostl

28.01.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Na konci prosince byl celkový objem aktiv shromážděných v domácích investičních fondech 129,8 mld. Kč, což ve srovnání s předchozím měsícem představuje růst o +0,2 mld. Kč (+0,2 %).

Tento růst byl způsoben kladnými čistými prodeji, které v prosinci vynesly téměř +0,8 mld. Kč. Výkonnost fondů byla totiž záporná a dosáhla hodnoty -570 mil. Kč.

20140128_1_analyzy.jpg

Nejvíce v prosinci vzrostla aktiva smíšených fondů, jejichž zisk činil +363 mil. Kč (+1,0 % ve srovnání s listopadem). Na konci měsíce dosáhla hodnota aktiv v tomto segmentu fondů 35,2 mld. Kč, což bylo především zásluhou investorů. Jejich vklady v hodnotě +595 mil. Kč totiž zásadním způsobem převýšily ztrátu způsobenou zápornou výkonností. Největší popularitě se těšil fond ISČS KONZERVATIVNÍ MIX FF, jehož čistý zisk činil +330 mil. Kč.

Ztrátám pomohli předejít klienti také v případě fondů akciových, do nichž vložili o +250 mil. Kč více než z nich vybrali. Na výkonnosti tohoto segmentu fondů se totiž negativním způsobem podepsal pokles na akciových trzích v zemích střední Evropy. Pražský index PX klesl o -4,2 % a burzy jiných zemí v regionu také završily prosinec v červených číslech. Hlavní index varšavské burzy například ztratil -6,3 % (v PLN) a burza v Budapešti zaznamenala ztrátu -1,3 % (v HUF).

Navzdory zápornému výnosu akciových fondů (dohromady -100 mil. Kč), se však hodnota jejich aktiv díky přílivu nových prostředků zvýšila o +150 mil. Kč, což v procentuálním vyjádření činí +0,7 %. Celkem se tedy na konci měsíce v akciových fondech nacházela aktiva v hodnotě 22 mld. Kč. Velké popularitě se těšily také fondy dluhopisové a zajištěné, do nichž v prosinci bylo v uvedeném pořadí vloženo +540 mil. Kč a + 200 mil. Kč nových prostředků. Díky tomu vzrostl objem jejich aktiv o +326 mil. Kč a +161 mil. Kč (opět v uvedeném pořadí). Nárůst hodnoty aktiv zaznamenaly také fondy peněžního trhu, v nichž bylo shromážděno 5,5 mld. Kč (o +32,5 mil. Kč více než na konci listopadu).

Ne ve všech segmentech investičních fondů však bylo možné pozorovat pozitivní dynamiku. Realitní fondy v prosinci zaznamenaly pokles o -783 mil. Kč (-15,4 %), díky čemuž na konci měsíce měla jejich aktiva hodnotu 4,3 mld. Kč. Tak velký pokles byl způsoben především zpětnými odkupy klientů fondů REICO ČS nemovitostní fond, jejich výše v prosinci činila -0,9 mld. Kč.

V celém uplynulém roce se zvětšil objem aktiv investičních fondů registrovaných v České republice o +15 mld. Kč, což představuje růst o +13 % ve srovnání se stavem z počátku ledna. Bylo tomu tak zejména zásluhou rostoucího zájmů klientů o tuto formu investování. V průběhu 12 měsíců totiž čisté prodeje vynesly fondům až +11,4 mld. Kč. Růstu hodnoty aktiv investičních fondů ovšem napomohl také pozitivní vývoj na akciových trzích, díky němuž především akciové a smíšené fondy dosáhly velmi dobré výkonnosti.

20140128_2_analyzy.jpg

Nejvíce, o +7,5 mld. Kč (+27 %), vzrostla v prosinci právě hodnota aktiv fondů smíšených. Kladné výnosy zvětšily jejich aktiva o +1,0 mld. Kč a převaha vkladů nad odkupy přidala dalších +6,4 mld. Kč. Největší příliv prostředků zaznamenal v roce 2013 fond ISČS KONZERVATIVNÍ MIX FF, do něhož klienti vložili až +4,0 mld. Kč. Čistých prodejů překračujících hodnotu 1,5 mld. Kč dosáhl také fond KB Privátní správa aktiv 2. Celkem byly ve smíšených fondech na konci prosince shromážděny prostředky v hodnotě více než 35 mld. Kč.

Rok 2013 se nesl ve znamení vysokých zisků na akciových trzích, což se kladným způsobem promítlo do výsledků akciových fondů, zejména pak těch investujících na rozvinutých trzích. Americké indexy a také indexy trhů zemí starého kontinentu rostly podstatným způsobem, zaznamenávaje přitom několik menších korekcí. Mezi nejvýznamnějšími indexy se nejvýše vyšplhal japonský Nikkei 225 se ziskem +56 % (v JPY). Dobrá konjunktura způsobila, že akciové fondy dosáhly velmi dobré výkonnosti (+2,4 mld. Kč) a že do nich klienti investovali dalších +1,3 mld. Kč. V konečném důsledku vzrostla hodnota jejich aktiv o více než +20 % a dosáhla úrovně blížící se 22 mld. Kč. Jejich podíl na trhu se tudíž na konci prosince přiblížil 17 %.

O téměř +2 mld. Kč vzrostla také hodnota aktiv fondů dluhopisových a realitních. V případě prvního z těchto dvou segmentů činila převaha vkladů nad odkupy +1,7 mld. Kč a kladné výnosy zvětšily jejich aktiva o dalších +0,3 mld. Kč. Největší popularitě se mezi dluhopisovými fondy těšily IKS Dluhopisový plus a ISČS SPOROBOND, do každého z nichž klienti vložili více než +1,0 mld. Kč. Z celoroční perspektivy se aktiva dluhopisových fondů zvýšila o +3,7 % a měla na konci prosince hodnotu téměř 55 mld. Kč.

V případě fondů realitních činila převaha vkladů nad odkupy +1,7 mld. Kč a aktiva v nich shromážděná se v průběhu celého roku zvýšila o +1,9 mld. Kč. Celkem tedy činila hodnota majetku pod správou fondů z tohoto segmentu 4,3 mld. Kč. Na tomto místě je možné zmínit největší fond ve skupině, jímž je REICO ČS nemovitostní fond, který navzdory slabému prosinci způsobenému vysokými odkupy získal v celém uplynulém roce téměř +1 mld. Kč.

V roce 2013 dosáhly růstu hodnoty aktiv také fondy zajištěné, což je zásluhou kladných čistých prodejů, které dohromady zvětšily objem aktiv tohoto segmentu fondů o +0,9 mld. Kč. Nejvíce se na tom podílely fondy z investiční společnosti Raiffeisen, do nichž klienti vložili +1,4 mld. Kč nových prostředků. Celkem vzrostla hodnota aktiva zajištěných fondů o +0,8 mld. Kč, což představuje růst o +21,6 %.

Ne pro všechny segmenty investičních fondů však byl minulý rok ziskový - fondy absolutní návratnosti, fondy peněžního trhu a komoditních fondy totiž zaznamenaly pokles hodnoty spravovaných aktiv. V prvních dvou případech byly příčinou záporné čisté prodeje, které v uvedeném pořadí činily -280 mil. Kč a -620 mil. Kč. Komoditní fondy pak oproti tomu skončily v roce 2013 ve ztrátě kvůli nepříznivým podmínkám panujícím na komoditních trzích. Výkonnost tohoto segmentu fondů totiž byla záporná a způsobila pokles hodnoty jejich aktiv o -0,3 mld. Kč.

20140128_3_analyzy.jpg

V minulém roce zaznamenaly růst hodnoty aktiv téměř všechny ze 16 společností obhospodařujících investiční fondy. Nejvíce, až o +4,7 mld. Kč, vzrostl v roce 2013 objem aktiv spravovaných společností ISČS. O více než +2 mld. Kč však vzrostla v minulém roce také hodnota aktiv investičních společností ČP Invest a IKS-KB.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE