Lednová aktiva investičních fondů registrovaných v ČR

25.02.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Objem aktiv investičních fondů zaregistrovaných v České republice v lednu dosáhl hodnoty 131,1 mld. Kč, což představuje růst o +1,3 mld. Kč ve srovnání z předchozím měsícem (v procentuálním vyjádření +1 %).

Podobně jako v prosinci měly také tentokrát největší vliv na růst hodnoty jejich aktiv kladné čisté prodeje, jež zneutralizovaly a převýšily zápornou výkonnost ve výši -950 mil. Kč. Celkem vložili v lednu klienti do investičních fondů více než +2,2 mld. Kč, což je nejvíce od března minulého roku.

20140225_depko_1.jpg

Lednové poklesy na akciových trzích měly negativní vliv na výkonnost fondů s expozicí na tento druh investičních instrumentů. Ačkoliv ztráty zaznamenaly burzy cenných papírů na celém světě, na rozvíjejících se trzích byly obzvlášť silné. Index MSCI Emerging Markets v lednu klesl o -6,6 % a index MSCI EM Eastern Europe dokonce o -8,9 %. V souvislosti s tím nejvíce utrpěl segment akciových fondů, jejichž hodnota aktiv se navzdory kladným čistým prodejům ve výši +370,9 mil. Kč snížila o -270,5 mil. Kč. Nejvíce negativně se tento trend odrazil na fondech akcií rozvíjejících se evropských trhů, jejichž objem prostředků se snížil o -270,5 mil. Kč. Značný vliv na tuto skutečnost měl fond ISČS SPOROTREND, jehož aktiva v lednu klesla o -236,8 mil. Kč.

Navzdory špatné situaci na akciových trzích však bylo možné v segmentu akciových fondů najít také produkty, jež podstatným způsobem zvětšily hodnotu svých aktiv. Nejlépe se z tohoto hlediska dařilo fondu KB Privátní správa aktiv 5D ze skupiny fondů akcií rozvinutých globálních trhů, který získal +140,4 mil. Kč nových prostředků.

Poklesy na světových akciových trzích měly ovšem vliv také na hodnotu aktiv fondů smíšených, které mají expozici na akcie. Jejich zápornou výkonnost v lednu zastínily rekordně vysoké investice klientů v hodnotě +1,3 mld. Kč, díky nimž aktiva tohoto segmentu fondů vzrostla o +0,9 mld. Kč. Nejlépe se dařilo smíšeným fondům s konzervativní strategií, jejichž hodnota aktiv se zvýšila o +693,4 mil. Kč. Na této skutečnosti se podílel především fond ISČS KONZERVATIVNÍ MIX FF, pro nějž byl leden nejen 16. měsícem růstu v řadě, ale také rekordním měsícem z hlediska čistých prodejů. Investoři totiž do něj vložili až +702,2 mil. Kč. Růst hodnoty aktiv zaznamenala také skupina fondů stabilního růstu, v níž nejlepšího výsledku dosáhl fond KB Privátní správa aktiv 2. Zvýšení hodnoty aktiv tohoto fondu totiž představovalo až 90% růstu celé skupiny. Třetí skupinou smíšených fondů, která v lednu zvýšila objem svých aktiv, byly fondy dynamické (+106,6 mil. Kč). Pokles oproti tomu zaznamenaly fondy aktivní alokace (-160,6 mil. Kč) a fondy vyvážené (-76,1 mil. Kč).

20140225_depko_2.jpg

Leden byl velmi dobrým měsícem pro dluhopisové fondy, jejichž aktiva vzrostla o +278,1 mil. Kč. Za takový růst vděčí tento segment fondů jak kladným čistým prodejům, tak i relativně dobré výkonnosti, která byla do značné míry důsledkem poklesu výnosnosti českých státních dluhopisů. V segmentu dluhopisových fondů se nacházely až čtyři produkty, jimž se podařilo zvýšit hodnotu aktiv o více než +100 mil. Kč. Nejlépe z nich si vedl fond Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, který získal téměř +119 mil. Kč nových prostředků.

V lednu bylo možné zaznamenat také růst objemu aktiv všech ostatních segmentů investičních fondů s výjimkou fondů peněžního trhu.

Zdroj:

 AnalizyOnlineLogo_2.png

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE