Poškození investoři: Kde jsou ty soudní spory?

06.06.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Soudní spory jsou vděčným tématem sdělovacích prostředků. Vytvářejí iluzi, že se lidé soudí kvůli každé maličkosti. Skutečnost je taková, že je velké množství poškozených investorů v pozici neprofesionálních zákazníků, avšak soudní spory v dané problematice jsou spíše výjimkou.

Nadměrné obchodování na účtu zákazníka, nevhodné nebo nepřiměřené investiční poradenství reprezentují jednání v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu z hlediska porušení odborné péče, které způsobuje poškozeným investorům značné škody na jejich majetku.

Česká národní banka ukládá sankce

Česká národní banka dle rozhodovací praxe v rámci správního trestání ukládá řadu pokut (v některých případech i odejmutí licence) investičním zprostředkovatelům a obchodníkům s cennými papíry za porušení práv neprofesionálních zákazníků. Avšak v civilněprávní rovině v rámci vymáhání odškodnění hledáme množství judikatury poměrně marně. Poškození investoři prozatím své nároky na odškodnění v plném rozsahu neuplatňují a nelze jim to nikterak vytýkat.

K tématu si přečtěte:

 

Jsem poškozeným investorem?

Potencionální poškozený investor má před sebou velmi složitou otázku, a to zda je vůbec poškozeným investorem. Zásady trhu stanovují, že s možností zisku roste riziko. Riziko trhu je základní obrannou strategií nepoctivých investičních zprostředkovatelů a obchodníků s cennými papíry. Judikatury je sice velmi málo, ale jako jedna z možných cest se jeví zpracování nezávislých znaleckých posudků k posouzení, zda obchodování na účtu zákazníka vykazuje znaky nadměrného obchodování nebo nevhodného, či nepřiměřeného investiční poradenství.

Soudní spor není bez rizika

Obrátí-li se poškozený investor na investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v rámci reklamačního a mimosoudního řízení a výsledkem je odmítnutí odškodnění poškozeného investora, nezbývá než se obrátit s civilněprávní žalobou na soud s žádostí o náhradu škody. Poškozený investor si však musí být při podání žaloby vědom rizika, že daný soudní spor může rovněž skončit neúspěchem ve věci a povinností hradit náklady řízení protistraně.

Průkopníci bez záruky

V oblasti odškodnění poškozených investorů nelze hovořit o rozsáhlé a ustálené judikatuře soudů. Pouze průkopníci z řad poškozených investorů mohou vytvořit stabilní rozhodovací praxi k určení rozsahu šancí na úspěch v soudním sporu pro další poškozené investory.

Mnohé oblasti práva v minulosti se potýkaly s obdobnou absencí rozhodovací praxe soudů a nyní jsou již ustálené, např. náhrady škody na zdraví. Uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet do budoucna otázka odškodnění poškozených investorů.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE