Poškození investoři: Kde jsou ty soudní spory?

06.06.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Soudní spory jsou vděčným tématem sdělovacích prostředků. Vytvářejí iluzi, že se lidé soudí kvůli každé maličkosti. Skutečnost je taková, že je velké množství poškozených investorů v pozici neprofesionálních zákazníků, avšak soudní spory v dané problematice jsou spíše výjimkou.

Nadměrné obchodování na účtu zákazníka, nevhodné nebo nepřiměřené investiční poradenství reprezentují jednání v rozporu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu z hlediska porušení odborné péče, které způsobuje poškozeným investorům značné škody na jejich majetku.

Česká národní banka ukládá sankce

Česká národní banka dle rozhodovací praxe v rámci správního trestání ukládá řadu pokut (v některých případech i odejmutí licence) investičním zprostředkovatelům a obchodníkům s cennými papíry za porušení práv neprofesionálních zákazníků. Avšak v civilněprávní rovině v rámci vymáhání odškodnění hledáme množství judikatury poměrně marně. Poškození investoři prozatím své nároky na odškodnění v plném rozsahu neuplatňují a nelze jim to nikterak vytýkat.

K tématu si přečtěte:

 

Jsem poškozeným investorem?

Potencionální poškozený investor má před sebou velmi složitou otázku, a to zda je vůbec poškozeným investorem. Zásady trhu stanovují, že s možností zisku roste riziko. Riziko trhu je základní obrannou strategií nepoctivých investičních zprostředkovatelů a obchodníků s cennými papíry. Judikatury je sice velmi málo, ale jako jedna z možných cest se jeví zpracování nezávislých znaleckých posudků k posouzení, zda obchodování na účtu zákazníka vykazuje znaky nadměrného obchodování nebo nevhodného, či nepřiměřeného investiční poradenství.

Soudní spor není bez rizika

Obrátí-li se poškozený investor na investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v rámci reklamačního a mimosoudního řízení a výsledkem je odmítnutí odškodnění poškozeného investora, nezbývá než se obrátit s civilněprávní žalobou na soud s žádostí o náhradu škody. Poškozený investor si však musí být při podání žaloby vědom rizika, že daný soudní spor může rovněž skončit neúspěchem ve věci a povinností hradit náklady řízení protistraně.

Průkopníci bez záruky

V oblasti odškodnění poškozených investorů nelze hovořit o rozsáhlé a ustálené judikatuře soudů. Pouze průkopníci z řad poškozených investorů mohou vytvořit stabilní rozhodovací praxi k určení rozsahu šancí na úspěch v soudním sporu pro další poškozené investory.

Mnohé oblasti práva v minulosti se potýkaly s obdobnou absencí rozhodovací praxe soudů a nyní jsou již ustálené, např. náhrady škody na zdraví. Uvidíme, jakým směrem se bude vyvíjet do budoucna otázka odškodnění poškozených investorů.

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE