Jak vybrat správný podílový fond?

19.06.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Uvažujete o investici do podílových fondů? Nevíte, který z široké nabídky vybrat? Ukážeme vám, které informace jsou při výběru fondů důležité a kde je najdete. Po porovnání všech důležitých informací bude výběr fondů mnohem jednodušší.

V současné době registruje Česká národní banka více než 1300 podílových fondů. Z takové nabídky si již vyberou i náročnější investoři. Předpokládejme, že již znáte vlastní investiční profil a přešli jste do fáze výběru fondu. Pro zjednodušení se zaměříme na výběr ve skupině akciových podílových fondů.

Hledejte dva důležité dokumenty

Pro vytvoření prvotní představy o nabídce fondů můžete využít databáze podílových fondů finančních portálů. Většinou zde najdete nabídku podílových fondů všech investičních společností, navíc rozdělených do jednotlivých kategorií (pozn. fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, akciové fondy…).

Druhým zdrojem informací jsou internetové stránky jednotlivých investičních společností. Zde najdete všechny potřebné informace k jednotlivým fondům. Důležité jsou dva dokumenty – informační list podílového fondu (tzv. factsheet) a dokument označovaný zkratkou KIID (Klíčové informace pro investory). Oba dokumenty neslouží k propagaci fondů, ale obsahují všechny potřebné informace ke správnému investičnímu rozhodnutí. Například je zde uveden investiční cíl fondu a vyjmenována rizika spojená s investicí.

Poradci příliš neporadí

Možná si právě říkáte, proč byste měli sami hledat informace o fondech. Je sice pravda, že s vámi investiční zprostředkovatel v případě potřeby vyplní investiční dotazník a představí vhodnou skupinu fondů, ale konečný výběr bude jen na vás. Když se bude muset sami rozhodnout, bez informací to nepůjde. Navíc řada investičních zprostředkovatelů je omezena nabídkou fondů těch společností, s nimiž spolupracuje.

Rychlý přehled poskytne informační list

Informační list (factsheet) fondu je zpravidla dvoustránkový dokument, který obsahuje výčet nejdůležitějších parametrů fondu. Informační listy různých společností mají podobnou strukturu, což vám umožní rychle porovnat důležité parametry. V úvodu je uveden celý název fondu, typ fondu a jeho unikátní identifikační číslo (tzv. ISIN).

Z dalších údajů vybíráme ty, které jsou nejdůležitější. U každého fondu je dobré vědět, pro koho je určen a do jakých cenných papírů investuje. Popis investičního zaměření a strategie může vypadat například následovně: Fond je určen pro dynamické investory, kteří hledají příležitost vysokého zhodnocení a současně počítají s vyšším rizikem a delším investičním horizontem. Cílem fondu je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia…

Rizikovost fondů je hodnocena na škále 1 až 7. Čím vyšší hodnota, tím vyšší riziko i potenciální výnos. Celkový dosažený výnos sráží náklady na straně fondu i investora. O celkové nákladovosti na straně fondu vypovídá ukazatel TER. Pro drobné investory jsou důležité také informace o minimální výši počáteční a následných investic a výši vstupního poplatku.

Úvodní popis investičního zaměření a strategie je obecnější, podrobnější informace o složení portfolia fondu naleznete v části věnované regionální a sektorové alokaci. Zde se například můžete dočíst, že americké akcie tvoří polovinu portfolia, zbytek je zainvestován v evropských akciích a ve společnostech z rozvíjejících se zemí. Stejně tak můžete zjistit i váhy jednotlivých sektorů (bankovnictví, informační technologie, spotřební zboží apod).

K posouzení dosavadní úspěšnosti fondu můžete přihlédnout k historické výkonnosti. Pokud manažer fondu zveřejňuje konkrétní index, jehož výkonnost se snaží dlouhodobě překonávat, můžete porovnat historickou výkonnost s tímto indexem (benchmarkem). K posouzení rizikovosti fondu můžete přihlédnout i k historické volatilitě.

Klíčové informace pro investory

Oproti factsheetu fondu jsou Klíčové informace pro investory více popisné, což ocení především začínající investoři. Dočtete se zde, jaké jsou cíle a investiční politika fondu, rizikovost fondu (včetně stručného vysvětlení jednotlivých rizik), poplatky a dosavadní výkonnost. Klíčové informace pro investory jsou ve své struktuře u jednotlivých společností shodné, můžete tedy pohodlně porovnávat vybrané fondy od různých investičních společností.

Autor článku

Gabriela Kraváčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE