Jak fungují podílové fondy?

26.06.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Přemýšleli jste někdy o tom, co se děje s vašimi penězi v podílovém fondu? Na úspěšnost fondu má zásadní vliv portfolio manažer a jeho tým. Volba složení portfolia spolu s výběrem vhodných cenných papírů může vést k nadprůměrnému zhodnocení vašich investic.

Podílové fondy patří mezi produkty kolektivního investování. Velmi zjednodušeně lze myšlenku kolektivního investování vysvětlit tak, že drobní investoři společně vkládají peníze na účet jednoho fondu a ty následně profesionální správce na základě daných pravidel investuje.

Z této myšlenky vzešly první aktivně spravované podílové fondy. Úplně první podílový fond byl založen ve Spojených státech v roce 1924, ačkoliv se až do roku 1928 nejednalo o veřejnou nabídku. Konkrétně se jednalo o fond MFS Massachusetts Investors Fund. V následujících letech vznikaly další fondy: Putnam Investors Fund (1925), Pioneer Fund (1928), Century Shares Fund (1928) či Vanguard Wellington Fund (1929). V současné době existují po celém světě desítky tisíc fondů, které spravují více než 30 bilionů dolarů.

Co si představit pod aktivní správou?

Většina manažerů podílových fondů sleduje určitý tržní index, jehož výkonnost se snaží dlouhodobě překonávat. Tento tržní index (benchmark) může být pouze pro interní potřeby správce fondu nebo veřejný. Ve druhém případě můžete snadno vyhodnotit přínos portfolio manažera.

Aby mohl manažer fondu překonat výkonnost sledovaného indexu, musí umět vybrat takové cenné papíry, které přináší „lepší“ výsledky než celý trh. Pokud je například cílem podílového fondu dlouhodobě překonávat výkonnost titulů z širokého indexu světových akcií MSCI All Country World, musí z více než 2 400 akcií vybrat ty s potenciálem nejvyššího zhodnocení. Existuje několik základních přístupů výběru titulů do portfolia fondu.

Základní přístupy k výběru titulů

Portfolio manažeři podílových fondů mohou při výběru vhodných titulů zvolit jednu ze dvou základních strategií. První je označována shora dolů (anglicky Top-Down). V tomto případě jsou v první řadě analyzovány jednotlivé regiony, země a odvětví. V druhém kroku probíhá analýza na úrovni podniků. Manažer fondu a jeho tým sleduje především fundamentální ukazatele. V druhém přístupu postupuje portfolio manažer fondu takzvaně zdola nahoru (anglicky Bottom-Up). V tomto případě se analytický tým portfolio manažera zaměřuje přímo na výběr konkrétních společností, u nichž vidí potenciál zajímavého výnosu. Hlavním měřítkem není kondice daného regionu, země či sektoru.

Oba uvedené přístupy je třeba brát jako krajní. Manažeři fondů mohou kombinovat výhody obou přístupů. Informačně otevřenější investiční společnosti mohou na svých internetových stránkách podrobněji popisovat zvolený přístup výběru. S popisem zvolené strategie se můžete setkat i v odborných médiích.

Vyplatí se aktivní správa?

Řada odborných studií potvrzuje, že jen malá část portfolio manažerů dokáže dlouhodobě porážet trh. Každý drobný investor by se měl proto zajímat o to, kdo stojí v čele podílového fondu, jakým způsobem jsou vybírány tituly do portfolia fondu a jak investiční společnost komunikuje se svými investory. Podívejte se, jak si stojí váš fond vůči bechmarku!

Autor článku

Gabriela Kraváčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE