Sedláček: Trh s diamanty se vyznačuje vysokou cenovou stabilitou

27.06.2014 | , Finance.cz
INVESTICE


Dlouhodobé průměrné zhodnocení u tzv. investičních diamantů se pohybuje mezi 6 až 18 %. Jsou samozřejmě diamanty, které mají zhodnocení i jiné, ale toto je právě závislé od parametrů každého kamene a tím více záleží na jeho výběru, uvedl Milan Sedláček, manažer obchodu Diamonds International Corporation (DIC).

Když se mluví o diamantech, většina lidí si jako první představí šperk s drahým kamenem. V nabídce jsou však i tak zvané investiční diamanty. Mohou být diamanty považovány za plnohodnotnou třídu aktiv?

Jde o to, co je z Vašeho pohledu považováno za plnohodnotnou třídu aktiv. Diamanty mají naprosto přesná, celosvětově uznávaná pravidla obchodování, mají přesně stanovený systém a metodiku hodnocení jejich parametrů (stanoveno normou ISO/FDIS 11211-1) a navazující mezinárodně platný systém certifikace (GIA, IGI, HRD). Ze všech světových burz jsou sbírána data o proběhnuvších obchodech a na základě nich jsou každý týden kótovány ceny celosvětově platného indexu velkoobchodních cen diamantů – Diamond Rapaport Report. Diamantové burzy fungují odděleně od ostatních komoditních trhů. Je tedy na každém investorovi, zda je ochoten se seznámit a přijmout pravidla tohoto systému obchodu a využije ho ve svůj prospěch, nebo zůstane mimo tento trh.

TIP: Vyzkoušejte si vaše vědomosti a vyhrajte báječné ceny v našem kvízu (soutěž trvá od 14. 7. do 27. 7. 2014; ceny věnovala splečnost Diamonds International Corporation (DIC)).

Mají investiční diamanty blíže k investicím do umění, archivního vína, známek… nebo tradičním investičním nástrojům jako jsou akcie, dluhopisy či komodity?

Obchodování s diamanty je specifické a asi se nedá striktně rozdělit do té či oné skupiny. Navíc je možno říci, že existuje skupina diamantů, kterou bychom zařadili spíše do té první kategorie a vedle ní je druhá v zásadě většinová skupina diamantů, která se spíše řadí do kategorie tradičních nástrojů – chcete-li to takto rozdělovat.

Jinak řečeno - jsou diamanty, které mění své majitele výhradně formou aukcí. To jsou kameny mimořádných parametrů, které jsou naprosto jedinečné a unikátní.

Většina ostatních diamantů je však obchodována dle výše zmiňovaného velkoobchodního ceníku, který reflektuje situaci na trhu. V obou případech však platí, že pokud investor vstupuje do tohoto trhu se svými penězi, měl by do něho vstupovat řádně informovaný a nejlépe i svým srdcem. Diamant není vhodný pro spekulanty. Je pouze pro takové investory, kteří dokáží ocenit jeho specifické vlastnosti, které ho právě odlišují od ostatních druhů aktiv a tudíž tito investoři mají své skutečné důvody pro jeho pořízení.

Každý investor sleduje u svých investic především výši zhodnocení, likviditu, rizikovost a nákladovost.

Jak se utváří cena diamantů? Kde může investor sledovat vývoj tržní ceny svého diamantu (podobně jako je tomu u akcií, dluhopisů, komodit)? Existuje jednoduchý a snadno dostupný cenový index?

To je mnoho otázek najednou. Zkusme tedy popořadě.

Hovořit u diamantu o rizikovosti investice je poněkud nepřiměřené. Největším rizikem pro diamantovou investici může být maximálně sám jeho majitel. A to buď, že ho špatně nakoupí, nebo že s ním špatně naloží, případně diamant ztratí. Jinak riziko pro investici i tím, že ji držíte ve fyzické formě, není žádné.

To, že by se zhroutila cena diamantů, je s ohledem na jeho fundament jen velmi těžko představitelné.

I systém obchodu tomuto jednoznačně brání, protože se obchoduje s každým jedním kamenem zvlášť, což neumožňuje spekulativně srazit cenu.

Pokud kdy došlo k poklesu ceny, což se v posledních 100 letech odehrálo pouze čtyřikrát, vždy se jednalo spíše pouze o cenovou korekci následující po předešlém silném cenovém vzestupu. Jinak se trh s diamanty vyznačuje vysokou cenovou stabilitou, kde vývojová cenová křivka sleduje dosud pouze rostoucí trend.

Nákladovost investice je vlastně nulová. Pokud chceme uložit diamant v bankovním sejfu, pak budeme mít náklad s úhradou pronájmu schránky. Nicméně žádné další náklady diamantová investice nevyžaduje.

Ohledně stanovení ceny: jak už jsem zmínil v předchozích odpovědích, pro každého investora je stěžejní přístup k Diamond Rapaport Report. Tento ceník je veřejně dostupný na internetu za symbolický roční poplatek a zde může každý majitel kamene sledovat vývoj jeho ceny. Na rozdíl od akcií, dluhopisů či jiných komodit není sledován formou grafu, ale formou tabulek. To je dáno tím, že diamanty jsou rozděleny do váhových kategorií a v každé kategorii jsou obsaženy kombinace všech barev a čistot. Systém je přehledný a každý se v něm rychle dokáže zorientovat.

Tvorba ceny jako takové je však dána zejména cenou suroviny. Ta meziročně stoupá na ceně v rozpětí 3 – 7 % p.a. a to z důvodů neustále rostoucích nákladů na její těžbu. Tvoří největší podíl ve výsledné ceně vybroušeného diamantu. Další složkou ceny jsou náklady na zpracování a distribuci. Z tohoto pohledu je pro investora důležité vědět, od koho diamant kupuje a zda cena, kterou platí je cena správná. Pokud diamant projde cestou ke konečnému investorovi přes více obchodníků, nelze předpokládat, že cena bude pro něho z investičního pohledu výhodná.

V nedávné době byla snaha vytvořit index maloobchodních (chcete-li tržních) cen diamantů pod názvem „ IDEX“. Bohužel s ohledem na skutečnost, že rozptyl maloobchodních cen se pohybuje v rozpětí 10 – 120 % nad ceny Rapaportu právě díky různým cestám od zpracovatele ke koncovému zákazníkovi, do jisté míry tento index pozbyl alespoň prozatím svého významu.

Jak se v posledních deseti letech vyvíjela cena nejběžnějšího diamantu v porovnání s akciemi (měřeno indexem MSCI AC World), zlatem (London Fix Gold) a komoditami (S&P GSCI)? Jaké je průměrné dlouhodobé roční zhodnocení u nejběžnějších diamantů?

Dlouhodobé průměrné zhodnocení u tzv. investičních diamantů se pohybuje mezi 6 až 18 %. Jsou samozřejmě diamanty, které mají zhodnocení i jiné, ale toto je právě závislé od parametrů každého kamene a tím více záleží na jeho výběru.

Pokud se zaměříme na konkrétní případ za uplynulých deset let, pak například kámen o hmotnosti 1ct / D / IF zhodnotil za 10 let o 63 %. Dnes je to investice na úrovni necelých 28.000 USD. Podíváme-li se do vyšší třídy kamenů, pak například diamant o hmotnosti 5ct / F /VVS2 měl za posledních deset let nárůst o 184%. Hovoříme o diamantu v současné ceně 365.000 USD.

Takto bychom mohli dále vybírat další příklady.

Oněch deset let zahrnuje právě i období VI./2007 až III./ 2009, kdy kapitálové trhy propadly o více než 50 %.V té době cena výše zmíněného 5ct diamantu vzrostla o více než 70 %. Jedná se samozřejmě o výjimečný cenový pohyb, ale to je právě jeden z důvodů, proč investoři využívají diamantové investice k zabezpečení hodnoty majetku. Funguje jako protiváha oproti jiným aktivům. Jeho případná následná cenová korekce se následně odehrává na úrovni několika málo jednotek procent, což dokládá jeho cenovou stabilitu.

Cenový průběh tedy má minimální volatilitu ve srovnání s jinými komoditami, stejně jako i se zlatem, kde opakovaně historie pamatuje několikeré propady v řádech několika desítek procent. To je dáno i tím, že se diamanty neobchodují prostřednictvím odvozených nástrojů (certifikátů apod.).

Důležité je přistupovat k diamantu nikoli za účelem zbohatnutí, nýbrž a to především za účelem fixování hodnoty a ochrany majetku před jeho znehodnocením a nenadálými nepříznivými situacemi, které se za našeho života mohou vyskytnout. Pak plní spolehlivě svou funkci a je milým společníkem v průběhu života.

Můžete porovnat velikost trhu s diamanty s velikostí akciového trhu a trhu se zlatem? (pozn. v USD)

Diamanty se obchodují na šesti hlavních světových diamantových burzách jejichž roční obrat se dohromady pohybuje mezi 202 až 232 miliardami USD. Zde musím poznamenat, že se jedná o celkový obrat tzn. kameny jak pro šperkařský průmysl, které tvoří převážnou většinu, tak investice dohromady, neboť obě skupiny se navzájem ve svém konečném určení prolínají. Kvalifikovaný předpoklad hovoří o tom, že do roku 2018 je schopen těžební sektor vyrovnávat rostoucí světovou poptávku růstem své produkce otevřením nových těžebních projektů. Po této době však díky postupnému vyčerpání ložisek bude produkce každoročně klesat o cca 1,6%, což značně ovlivní celý trh s touto komoditou. Nutno však doplnit, že poptávka po kvalitních diamantech vhodných k investici již dlouhodobě převyšuje možnosti nabídky.

Akciový či trh s cennými papíry vůbec je pochopitelně několikanásobně větší. Ale dle mého názoru i zkušenosti to může být právě jedno z obrovských rizik pro jeho budoucí stabilitu. Vždyť přirozeně platí, že svou hodnotu si může udržet pouze takové aktivum, které není všeobecně dostupné, je ho nedostatek a nelze ho plnohodnotně nahradit.

U zlata je situace zajímavější. Jako historicky celosvětově uznávané platidlo má určitě velký význam. Nicméně trh se zlatem, který je taktéž větší než trh s diamanty, určitě čekají v dohledné době velké změny, které přinesou ještě spoustu zajímavých situací a tudíž i turbulentní vývoj, než trh nalezne jeho skutečnou cenu.

Při prodeji veřejně obchodovaných cenných papírů je likvidita velmi vysoká. Na burze se střetává mnoho kupujících a prodávajících, kteří vždy naleznou nejlepší cenu. Obchod s diamanty probíhá mezi specializovanými obchodníky, trh je tedy malý a velmi uzavřený. Jakou má kupující i prodávající jistotu, že získá v krátké době nejlepší cenu?

Pokud byste mi tuto otázku položil někdy před deseti lety, asi bych s Vámi ve většině věcí souhlasil. Nicméně vlivem změn, které v celém světě prožíváme, se situace značně změnila.

Máte-li po svém boku obchodníka, který je členem diamantové burzy, máte jeho prostřednictvím přístup na celosvětový trh. Také zde se střetává největší nabídka s poptávkou v oblasti diamantů, tak jako na NYSE v oblasti cenných papírů. Tudíž máte přístup ke kamenům za nejlepší cenu a stejně tak není problém zde proměnit diamant zpět na peníze. Není již pravda, že by byl trh malý a uzavřený. Můžeme ho pokládat za velmi mladý, protože v podobě, jaké je dnes, funguje od roku 2001. Každopádně je úměrný svému odvětví. Další výhodou je, že trh se postupně zvětšuje. V této době, kdy již prokázal svoji transparentnost se do něho zapojuje čím dál více subjektů. Jeho pozice coby alternativní investice za posledních cca osm let výrazně posílila.

Diamanty se obchodují i mimo burzy. Existují firmy či obchodníci často obchodující prostřednictvím internetu, kteří také sbírají nabídky a poptávky a snaží se kameny obchodovat. Tzv. levné a nejlevnější veřejně přístupné nabídky diamantů na internetu jsou velmi nebezpečné a vždy je dobré se poradit s odborníkem. Vždy je zde vysoké riziko špatného obchodu. Pro takový obchod je důležitá značná obezřetnost a zkušenost, aby zájemce o investici neudělal chybu, která může mít i fatální následky. Osobně bych laikovi takový obchod nemohl doporučit.

Diamant začíná ale ve světě pronikat i do sféry finančnictví. Pracují s ním některé banky a byly založeny první fondy kolektivního investování. Z tohoto pohledu má tento nerost před sebou velkou budoucnost.

Ve srovnání s burzou s cennými papíry můžeme sledovat v posledních letech oslabení až odklon od této formy investic. Pro příklad můžeme vidět, že objem obchodů na pražské burze rok od roku klesá a v současné době je na úrovni cca 1/10 objemu obchodů před sedmi lety. To má však i řadu jiných důvodů.

U kterých druhů diamantů se hledá kupec nejdéle? Jak dlouho (dny, měsíce)?

Jsou diamanty, které se prodají v rozmezí několika velmi málo dnů. Většinou se jedná o kameny špičkových parametrů, které jsou na trhu velmi žádané, a je jich velký nedostatek. Na opačném konci jsou i takové diamanty, které si mohou hledat svého majitele déle v řádu týdnů či měsíců. Důvody mohou být různé. Může to být s ohledem na parametry kamene, nebo i s ohledem na jeho cenu. I zde hrají roli zmíněné důvody nákupu, které mohou být u každého člověka jiné. Proto je ke každému záměru vhodný i jiný kámen.

Každý obchodník pracuje s marží. Jak vysoký je v případě diamantů rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou? Kolik ztratím, když dnes koupím diamant a obratem jej prodám? (pozn. prosím o konkrétní příklad z Vašeho sortimentu)

Ano, toto je častá otázka, která se snaží si pohled na věc zjednodušit a je odrazem toho, jak dnes vnímáme svět kolem sebe.

Za prvé: takový postup u investice do diamantu je naprosto v rozporu s jejím smyslem. Osobně bych Vám takový postup rozmluvil s doporučením, abyste hledal pro své peníze jinou investici. V tomto případě diamant není pro Vás vhodný nástroj.

Za druhé: pokud jste měl ve své otázce na mysli podmínky pro zpětnou likviditu, pak zpětný odkup, pokud ho obchodník nabídne je realizován v rozpětí 70-80 % aktuální ceny dle Rapaportu. Tyto podmínky mohou být individuelně i jiné s ohledem na to, jaký diamant vlastníte a jak rychle spěcháte s jeho prodejem.

Za třetí: obecně platí, že pokud chci prodat svůj diamant, je dobré na prodej nespěchat. Pokud nejsme připraveni držet diamant minimálně 3 – 5 let (potřebná doba na pokrytí rizikové marže při průměrném zhodnocení 6-18 %), není zatím diamant pro nás tou správnou volbou.

Za čtvrté: pokud se Vám podaří zainvestovat do skutečně unikátního kamene, a tento pak nabídnout k prodeji formou aukce, zisk z jeho prodeje může být nad veškerá Vaše očekávání.

Existuje velké množství různých druhů a poddruhů diamantů. Jak se má v nabídce diamantů běžný investor orientovat? Podle čeho vybírat?

Omlouvám se, ale nevím, co konkrétně myslíte druhem a poddruhem diamantu. Diamant je definován chemicky – jedná se o čistý uhlík a stavbou krystalové mřížky – kubickou soustavou. Diamant je tedy jasně definovaný přírodní nerost. Vaše otázka je velmi široká a nedá se na ní odpovědět ve třech větách. Proto je velmi důležité, aby každý, kdo má zájem o tento obor, využil odborných materiálů k získání alespoň základní orientace, nebo využil konsultace s odborníkem. V naší společnosti lze využít služeb certifikovaného investičního specialisty, který je připraven předat důležité informace, je schopen zodpovědět jakékoli dotazy a zodpovědně posoudit, zda Váš záměr případné investice do diamantu je smysluplná či nikoli.

Jakou část svého majetku by měli lidé držet v investičních diamantech? (procentní zastoupení)

Obecné doporučení v tomto směru neexistuje. Toto je soukromá věc každého investora. Ve světě, kde je tradice ukládání peněz do diamantu delší a nebyla násilně přerušena jako v Evropě se objem takto uložených prostředků pohybuje kolem 5 – 15 %. Jsou však země, kde je tento poměr i daleko vyšší. Zde skutečně hraje vyšší roli osobní pohled a záměr každého člověka. Nezapomeňme na skutečnost, že řádně certifikovaný diamant je stejně jako zlato celosvětově uznávaným platidlem a je možno za něho směňovat i jiné zboží, protože vždy víte, jakou má dnes hodnotu.


Milan Sedláček - od roku 1994 se pohyboval v obchodě, převážně v oblasti surovin do potravinářského průmyslu. Od roku 2000 se začal souběžně profesně zabývat kapitálovými trhy (Forex, komoditní trh) a obchodováním na burze s cennými papíry. Ve společnosti Diamonds International Corporation (DIC) pracuje od roku 2006 na pozici manažera prodeje a certifikovaného investičního specialisty.
Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát