Boj o klienta mezi obchodníky s cennými papíry není vždy korektní

25.11.2004 | , Finance.cz
INVESTICE


Mezi obchodníky s cennými papíry se vyostřuje boj o klienta. Zdá se, že tento boj není vždy zcela korektní, některé metody jsou pak na samé hraně oborové etiky.

Minulé pondělí vstoupil v platnost nový ceník služeb, kterým se náš největší on-line broker Fio, burzovní společnost vrací na pozici nejlevnějšího on-line obchodníka s cennými papíry v ČR. Poplatek za zobchodovaný lot v segmentu SPAD Burzy cenných papírů Praha snižuje z 1 200,- Kč na 990,- Kč. V segmentu KOBOS burzy upravuje poplatek z objemu obchodu do 100 tis. Kč z 0,85 % na 0,7 % a snížení adekvátně promítá do dalších objemových pásem. Také se ruší poplatek 15,- Kč za elektronické podání pokynu k obchodu na burzu. Snížení se týká i poplatků na zahraničních trzích. Poplatky za obchod na trzích v USA jsou nyní již od 7,95 USD. Pro obchodování v Německu pokračují až do 31.1.2005 nákupy cenných papírů zcela bez poplatku.

Obchodníci s cennými papíry se dají rozdělit do tří segmentů. V prvním jsou obchodníci s širokými kontakty v zahraničí zaměření na umísťování prostředků nadnárodních institucí na českém trhu, druhým segmentem je on-line brokerage a třetím segmentem jsou obchodníci s cennými papíry zaměření na telefonickou obsluhu české individuální i korporátní klientely. „Z tohoto segmentu zaznamenáváme varovné signály nekorektního jednání. Zdá se, že někteří obchodníci se jednoznačně zaměřují na maximalizaci svých poplatků naváděním klientů do co největšího počtu transakcí bez ohledu na zhodnocení portfolia a rizikovost investic pro jejich klienty,“ uvedl v této souvislosti Ing. Radek Lastovička, obchodní ředitel finanční skupiny Fio a pokračuje „Rovněž se lze domnívat, že boj o klienty není v tomto segmentu zcela korektní a např. při přijetí makléře původně zaměstnaného u konkurence je u nového zaměstnavatele snaha přetáhnout s makléřem k sobě i jím obsluhované klienty. Máme obavy, že v segmentu obchodníků zaměřených na telefonickou obsluhu může dojít k nějakému poškození klientů, které znovu podlomí celkovou důvěru české veřejnosti k investování na kapitálových trzích.“

Zdá se, že konkurenční boj mezi obchodníky s cennými papíry se přiostřuje. Fio dominuje na trhu on-line brokerage, má na něm nadpoloviční podíl. Tento segment je nejvíce na očích veřejnosti a je o něm veřejně dostupná široká škála informací. Také díky otevřenosti internetu je zde konkurenční boj relativně korektní. Jde zřejmě o nejperspektivnější ze segmentů, a proto lze očekávat další zesilování konkurenčních tlaků. „Neočekáváme však přechod konkurenčního boje mimo zákonné limity,“ podotkl Lastovička.

Finance.cz: Poplatky za obchody na burzách klesají. To je pro klienta dobrá zpráva. Vnímají toto investoři pozitivně? Odráží se snížení poplatků např. ve větším počtu obchodů?
Lastovička: Trhy i zájem českých investorů o investování na kapitálových trzích již téměř dva roky prudce rostou. V on-line brokerage dochází postupně k poklesu poplatků a tento proces patrně ještě bude pokračovat. Je obtížné určit, zda jsou letošní podzimní snížení poplatků hned několika brokerů jen náhodným jevem nebo znakem razantního vyostření cenové konkurence. To ukáže až budoucnost. Každopádně Fio, burzovní společnost, a.s. má díky své dominantní pozici na trhu dostatečný prostor pokračovat ve své politice udržování nejlevnějších poplatků na českém trhu. Domníváme se však, klienti čím dále méně reagují na cenová zvýhodnění jednotlivých obchodníků a konkurenční boj se začíná přesouvat spíše do roviny individuální péče o klienty, komplexnosti nabízených služeb a funkcionality a stability on-line aplikací pro obchodování.

Finance.cz: Jaké novinky na trhu ještě můžeme očekávat?
Lastovička: Fio se snaží být pro klienty a potencionální klienty průhledným partnerem, který vedle on-line aplikace pro obchodování na českém trhu e-Broker nabízí špičkový osobní servis ve své síti poboček, perfektně fungující komplex služeb s velkým důrazem na podporu klientům při práci s e-Brokerem a na tvorbu vlastního zpravodajství z trhů a investičních doporučení pro různé typy investorů. A v neposlední řadě se snažíme o efektivní marketingové aktivity směrem k veřejnosti, která v ČR investuje do akcií mnohonásobně méně, než je obvyklé v jiných srovnatelných zemích.
Netajíme se tím, že hlavní připravovanou novinkou v našich službách bude již v horizontu několika týdnů zavedení úvěrů pro obchodování s akciemi na německém trhu. Zatímco v ČR a USA poskytujeme klientům spolufinancování jejich akciových investic úvěrem již řadu let, v Německu nám tato služba doposud chybí.

Finance.cz: Fio je od léta členem burzy Xetra. Jak vnímají zákazníci tuto skutečnost? Poznali vůbec výhody spojené se členstvím?
Lastovička: Vedle posílení povědomí o naší značce jako o jediném českém obchodníkovi s cennými papíry s členstvím na německé burze měl tento krok samozřejmě okamžitý dopad na naše klienty. Výrazně se zrychlila doba putování obchodních pokynů našich klientů na XETRA, která je nyní stejně jako při obchodování v ČR a v USA obvykle do 3 vteřin. Rozšířila se nabídka obchodních pokynů a takzvané inteligentní pokyny umožňující především skrytí velikosti pokynu tak, aby nedošlo při velkých transakcích k vychýlení kurzu. Především se nám ale podstatně zjednodušilo zavádění nových služeb pro obchodování v Německu do budoucna. XETRA je velmi inovativní trh často přicházející s různými novými investičními nástroji a Fio má nyní díky svému členství možnost tyto inovace bezprostředně promítat na své nabídky pro klienty.

Finance.cz: Co získání licence obnášelo?
Lastovička: K procesu získání členství bych rád uvedl, že vedle očekávané administrativní náročnosti znamenal i náročné specializované školení a certifikaci našich vybraných makléřů. Fio tak zřejmě jako jediný obchodník v ČR disponuje makléři se skutečně hlubokou a detailní znalostí zvyklostí a techniky obchodování na německém trhu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE