Forte Invest končí, klienti budou vyplaceni

29.12.2004 | , Finance.cz
INVESTICE


Garanční fond obchodníků s cennými papíry oznámil, že bývalý obchodník s cennými papíry FORTE Invest, a.s. není schopen dostát svým závazkům vůči zákazníkům.

Dle zákona upravujícího činnost Garančního fondu mohou zákazníci obchodníka požádat o náhradu té části svého majetku, který jim nevydal konkurzní správce Forte Invest. Fond zákazníky vyzývá, aby tak učinili ve lhůtě pěti měsíců od zveřejnění tohoto oznámení. Konkurz na FORTE Invest, a. s. byl prohlášen 2.1.2001.

V oznámení, které je dostupně na internetových stránkách Garančního fondu se uvádí, že  soud prohlásil s účinností od 2. ledna 2001 konkurs na majetek obchodníka s cennými papíry FORTE Invest, a.s.a že zákazníci obchodníka se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi. Tím je splněna zákonná podmínka pro poskytnutí náhrad z Fondu těm zákazníkům obchodníka, u kterých tak stanoví zákon, a kteří své nároky vůči Fondu uplatní v souladu s tímto oznámením. Podmínkou je přihlášení nároků na náhradu z Fondu písemně, na adresu Garančního fondu ve lhůtě pěti měsíců ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V přihlášce uvede zákazník tyto skutečnosti:

  • vyčíslení hodnoty majetku zákazníka, za nějž zákazník od Fondu požaduje náhradu
  • závazky vůči obchodníkovi s uvedením dne vzniku a charakteru závazku
  • rodné číslo (příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) v případě fyzické osoby nebo IČ v případě právnické osoby
  • adresu pro případnou korespondenci mezi zákazníkem a Fondem
  • případnou e-mailovou adresu a telefonické spojení
  • a další náležitosti...

Stávajícím klientům obchodníků s cennými papíry nezbývá něž doufat, že tržní prostředí je natolik konkurenční a dohled regulátora trhu je natolik přísný, že se již dalšího krachu nedočkáme a sedmero obchodníků neschopných plnit své závazky vůči klientům (Bradley, Rosenblat & Comp, Finnex Praha, FORTE Invest, Komerio, KTP Quantum, Private Investors Profin CB) je konečné.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE