AKAT ČR: Rekordní rok pro fondy kolektivního investování

12.02.2015 | , Finance.cz
INVESTICE


Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2014 a ve čtvrtém čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31. 12. 2014 výše 1,103 bilionu korun.

Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 328,86 miliard korun. Od začátku roku 2014 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 51,93 miliardy korun, tj. o 18,75 % (z 276,93 mld. Kč k 31. 12. 2013 na 328,86 mld. Kč k 31. 12. 2014). Během čtvrtého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 12,91 miliard korun, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30. 9. 2014 na 328,86 mld. Kč k 31. 12. 2014). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31. 12. 2014 výše 1,103 bilionu korun a vzrostl během roku 2014 o 128 miliard korun (z 975,060 mld. Kč k 31. 12. 2013 na 1,103 bn Kč k 31. 12. 2014).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v České republice. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v České republice naleznete v níže uvedené tabulce.

Tabulka: Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.12.2014)

20150211_akat_1

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2014 o 51,93 miliardy korun (tj. 18,75 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2014 o 16,60 miliard korun (tj. o 11,43 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 35,32 miliard korun (tj. o 26,83 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů, fondů peněžního trhu a fondů fondů.

Z pohledu čtvrtého čtvrtletí 2014 zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 12,91 miliard korun, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30. 9. 2014 na 328,86 mld. Kč k 31. 12. 2014). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Tabulka: Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

20150211_akat_2

Tabulka: Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31. 12. 2014)

20150211_akat_3

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 328,86 miliard Kč (k 31. 12. 2014), přičemž 74 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 26 % je drženo právnickými osobami.

20150211_akat_4

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31. 12. 2014 skupina ČSOB (89,44 mld. Kč), skupina České spořitelny (86,75 mld. Kč), skupina Komerční banky (40,18 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (25,30 mld. Kč) a Conseq (18,79 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,103 bn. korun, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31. 12. 2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,20 mld. korun.

20150211_akat_5

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2014 bylo provedeno celkem 351.854 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 12. 2014 hodnoty 2,107 bn korun, což znamená nárůst během roku 2014 o 229 miliard korun (1,841 bn Kč k 31.12.2013 na 2,107 bn Kč k 31.12.2014).

Zdroj: AKAT ČRPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.