Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 %

14.08.2015 | , Finance.cz
INVESTICE


K 30.6. 2015 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 367,39 miliard korun. Investice do fondů dosáhly historicky nejvyšší úrovně. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchování hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za druhé čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,39 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 11,72 miliard Kč, tj. o 3,29% (z 355,67 mld. Kč k 31.3.2015 na 367,39 mld. Kč k 30.6.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun a poklesl během druhého čtvrtletí roku 2015 o 20 miliard Kč (z 1,146 bn Kč k 31.3.2015 na 1,126 bn Kč k 30.6.2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

20150813_akat_1

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí 2015 o 11,72 miliardy korun (tj. 3,29 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,31 miliard korun (tj. o 1,87 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,40 miliard korun (tj. o 4,72 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, nemovitostních fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u dluhopisových fondů, strukturovaných fondů1 a fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

20150813_akat_2

Poznámka: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,39 miliard Kč (k 30.6.2015), přičemž 78 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 22 % je drženo právnickými osobami.

20150813_akat_3

Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2015 skupina ČSOB (98,92 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,79 mld. Kč), skupina Komerční banky (46,93 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,36 mld. Kč) a Conseq (22,13 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,126 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 66,80 mld. Kč.

20150813_akat_4

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.124 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2015 hodnoty 3,073 bn Kč, což znamená nárůst o 899 miliard Kč (z 2,174 bn Kč k 31.3.2015 na 3,073 bn Kč k 30.6.2015).

Zdroj: AKAT ČR

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE