AKAT: Pod individuální správou máme 200 miliard

03.03.2005 | , Finance.cz
INVESTICE


Individuální správa majetku neboli asset management patří k zatím ne příliš využívaným službám bank nebo obchodníků s cennými papíry. Přesto tento způsob starání se o vlastní majetek má před sebou zajímavou budoucnost...

Čas od času problesknou v médiích zprávy, že češi mají v bankách na běžných účtech nebo krátkodobých termínovaných a spořících vkladech uloženy stovky miliard korun. Co se s těmito financemi děje ani nemusíme připomínat. Čas jim ubírá na hodnotě. Inflace je totiž nemilosrdná a výnosy prachmizerné. Nic naplat, naše povaha je zkrátka taková a obnovení důvěry po množství zkrachovalých obchodníků s cennými papíry, bank a kampeliček je složité. Jak se spoří v české republice ukazuje i následující graf:

Jak ukládají své úspory občané v České republice

Zdroj: Hospodářské noviny

Někteří investoři spravují své finance sami, jiní je svěřují do rukou odborníků. A nemusí se vždy jednat o kolektivní investování, jak jej známe např. klasicky v podílových fondech. Moderní a v Evropě i v USA hojně využívanou službou je správa portfolia, nebo také wealth management, nebo také u nás známé, rozšířené a hojně používané označení asset management.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT), organizace sdružující 42 právnických osob (převážně obchodníků s cennými papíry) založená v roce 2000 především z důvodu standardizace a popularizace domácího kapitálového trhu, zveřejnila výsledky svých členů ke konci roku 2004 právě z oblasti asset managementu. Ke konci loňského roku obhospodařovali členové AKATu celkem 206,7 miliard českých korun. Pořadí pěti největších asset managerů je následující:

Pořadí Název asset managera Velikost obhospodařovaného majetku
1. ČSOB Asset Management, a.s. 67,516 mld. Kč
2. ING Investment Management (C.R.), a.s. 50,633 mld. Kč
3. Česká spořitelna, a.s. 36,406 mld. Kč
4. Credit Suisse Asset Management (Praha) a.s. 27,552 mld. Kč
5. Conseq Investment Management, a.s. 8,924 mld. Kč
Ostatní členové AKAT 15,691 mld. Kč
Celkem 206,724 mld. Kč

Z uvedeného pořadí je patrné, že asset management mohou úspěšně vykonávat výhradně renomované společnosti, které se těší značné důvěře ze strany svých klientů,“ uvedl Martin Fuchs, člen představenstva AKAT.

Poprvé nám AKAT a jeho členové poodhalují strukturu klientů, kteří využívají službu asset managementu, tedy individuální správu klientského majetku ze strany obchodníků s cennými papíry. AKAT rozdělil klienty obchodníků do 3 kategorií, a to na fyzické osoby (privátní investory), právnické osoby a fondy kolektivního investování (podílové fondy).

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že asset management nejvíce využívají právnické osoby (více než 145 miliard Kč), hlavně penzijní fondy, pojišťovny, podniky, municipality a neziskové subjekty. Pro další období bude velice zajímavé sledovat vývoj objemu prostředků fyzických osob (nyní 14 miliard Kč) z důvodu rostoucího zájmu o tuto službu. Podílové fondy (47 miliard Kč) zahrnují fyzické i právnické osoby, pro které jsou investice prostřednictvím fondů vhodné z důvodu přístupu na kapitálový trh a možnosti diverzifikace, případně z daňových důvodů.

Využití asset managementu v České republice v roce 2004
 
Zdroj: Asociace pro kapitálový trh

PROČ se jednotliví členové rozhodli nově rozčlenit a hlavně zveřejnit údaje za rok 2004 vysvětluje Tomáš Blažek, vedoucí sekce asset managementu AKATu. "Motivem pro nové členění evidence majetku pod individuální správou je především snaha členů AKAT o větší informovanost účastníků trhu a vyšší přehlednost struktury poskytovaných dat."

FUNGOVÁNÍ správy aktiv je velmi jednoduché. Investor na základě obhospodařovatelské smlouvy svěří společnosti do správy volné finanční prostředky ke zhodnocení obdobně jak to dělá v bance, když zakládá termínovaný vklad nebo spořící účet. Peníze svěřené bance na vkladových produktech ale vydělávají jen bance, protože ta je půjčuje dalším klientům v podobě bankovních úvěrů. Samotnému klientovi nepřipadne téměř nic, pouze mizerný výnos z vkladového účtu.

SPRÁVA AKTIV v rámci asset managementu je v tomto zcela jiná. Na základě smlouvy si klient obvykle vybere svůj investiční profil (odhadne svůj vztah k riziku) a o celou investovanou částku se pak stará specializovaný makléř společnosti. Ten ji zhodnocuje a o celý svěřený majetek se stará. Klient má o svých financích přehled a může s nimi kdykoliv dle smlouvy disponovat.

POPLATKY jsou také počítány jinak. Zcela běžné je, že klient se s makléřem dělí o výnos:

  • 20% z výnosu získá makléř
  • 80% získává klient

MOTIVACE je tedy na straně profesionálního makléře. Čím více pro klienta vydělá, tím více vydělá i on sám. S některými správcovskými společnostmi je možnost uzavřít nejen provizní dohodu, ale i paušální. Např. 2% ročně ze spravovaného majetku je pak poplatek. A nebo kombinace obou způsobů. Posledním co tak limituje investora při rozhodování o asset managementu je výše vkladu.

VÝŠE VKLADU se ještě nedávno pohybovala v miliónech korun. Tvrdá konkurence v oboru však tyto minimální vklady do aktivní nebo pasivní správy majetku razantně snížila a dnes již začíná na hranici 200 000 korun nebo ekvivalent v cizí měně.

BUDOUCNOST asset managementu se zdá být růžovou. Podíl majetku ve správě poroste a bude zajímavé sledovat roční statistiky nejen AKATu. Letošních 14 miliard vkladů fyzických osob do asset managementu členů AKATu bude jistě příští rok podstatně vyšší.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE