Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 %

10.11.2015 | , Finance.cz
INVESTICE


Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30. 9. 2015 výše 1,138 bilionu korun.

Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,20 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2015 poklesl majetek ve fondech kolektivního investování o 190 milionů Kč, tj. o - 0,05% (z 367,39 mld. Kč k 30. 6. 2015 na 367,20 mld. Kč k 30. 9. 2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 9. 2015 výše 1,138 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2015 o 12 miliard Kč (z 1,126 bn Kč k 30. 6. 2015 na 1,138 bn Kč k 30. 9. 2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

20151110_objem_majetku_ve_fondech_1

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech poklesl během třetího čtvrtletí 2015 o 190 milionů korun (tj. -0,05 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,65 miliard korun (tj. o -0,91 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,46 miliard korun (tj. o 0,78 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů1 a akciových fondů. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

20151110_investice_dle_tyu_fondu_2

Pozn.: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,20 miliard Kč (k 30. 9. 2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 21 % je drženo právnickými osobami.

20151110_vyvoj_majetku_ve_fondech_3

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 9. 2015 skupina ČSOB (97,04 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,18 mld. Kč), skupina Komerční banky (51,46 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,90 mld. Kč) a Conseq (22,48 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,138 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30. 9. 2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,33 mld. Kč.

20151110_vyvoj_majetku_ve_fondech_kvalifikovanych_investoru_4

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 102.332 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2015 hodnoty 2,354 bn Kč, což znamená pokles o 719 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 30. 6. 2015 na 2,354 bn Kč k 30. 9. 2015).

Zdroj: AKAT ČRPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE