Manuál pro výběr akcií dle legendy „stock-pickingu“

15.12.2015 | , Finance.cz
INVESTICE


V seriálu o investičním přístupu legendárních postav z Wall Street nelze vynechat Petera Lynche. Tento investor dokázal v letech 1977 až 1990 v čele fondu Fidelity Magellan téměř nevídané věci.

V 11 případech ze 13 jeho fond svou výkonností překonal index S&P 500. Průměrná roční návratnost investice vložené do Fidelity Magellan byla 29,2 %. Tím překonával výnos indexu o 13,4 % ročně. Pro lepší představu každých tisíc dolarů vložených do Lynchova fondu v roce 1977 by se do doby jeho odchodu zhodnotilo na 28 tisíc dolarů.

Přečtěte si také: Investice podle Grahama: Jak najít podhodnocené akcie?

Investiční myšlenky Petera Lynche

Co stálo za tímto fenomenálním úspěchem? Lynch se s ostatními investory podělil o několik jednoduchých myšlenek, které stály za jeho rozhodováním.

1. Investujte do toho, co znáte

Lynch byl velkým popularizátorem ekonomického konceptu „lokálních znalostí“. Stejně jako ví váš doktor nejlépe, co vám předepsat za léky a má větší přehled o farmaceutickém průmyslu, ví prodejce aut, jaké auto je lepší a jak se daří automobilovému odvětví.

Mnoho lidí se stává experty v tom, co dělá a měli by tedy hledat investiční příležitosti v této oblasti, protože zde mají největší šanci udělat vynikající investici.

2. Nemá smysl zkoušet predikovat vývoj ekonomiky a úrokových sazeb

Ekonomika je extrémně komplexní systém, kde mezi lidmi, firmami a institucemi dochází denně k bilionům vzájemných interakcí. Investor nedokáže vývoj ekonomiky predikovat a nemá příliš smysl zkoušet časovat trh.

Nastavte si tedy svůj finanční plán tak, aby alokoval vaše aktivita v závislosti na vaší toleranci k riziku a vy mohli v noci v klidu spát.

3. Máte mnoho času najít a rozpoznat výjimečné společnosti

Růst akcií výjimečných firem trvá zpravidla velmi dlouho. Například akcie společnosti Apple se na začátku roku 2003 prodávaly (po očištění o splity) za jeden dolar. O tři roky později se prodávaly za deset dolarů a v době psaní tohoto článku se obchodují kolem 117 dolarů.

Jejich výjimečný růst trval velmi dlouho a vy jste měli spoustu času do tohoto rozjetého vlaku naskočit. Z toho plyne poučení, že není investici potřeba uspěchat a máte mnoho času podrobit vybranou společnost důkladné analýze.

4. Vyvarujte se střel naslepo

Lynch se vyhýbal investování do firem, které sice nabízely skvělý příběh, ale neměly žádné tržby. Je samozřejmé, že za očekávání vysokého růstu si v ceně akcie připlatíte, ale ujistěte se, že odměna za riziko koupě takovéto spekulace stojí za to.

5. Dobrý management je velmi důležitý, dobrý byznys je však důležitější

Tento bod dokáže nejlépe vystihnout Lynchova legendární věta: „Hledejte byznys, který může řídit i idiot, protože dříve či později jej nějaký idiot řídit bude.“ V podobném smyslu se vyjadřuje i mnoho dalších legendárních investorů jako například Warren Buffett.

6. Buďte flexibilní, pokorní a učte se ze svých chyb

Lynch tvrdí, že v investování budete mít pravdu, pokud budete dobří, v 6 z 10 případů. Nikdy to nebude 9 případů z 10. Je tedy velmi důležité diverzifikovat a upřímně analyzovat své chyby a poučit se z nich, abyste minimalizovali škody.

7. Než provedete investici, měli byste být schopní vysvětlit důvody, proč ji provádíte

Nejlépe ve třech větách a v termínech, kterým by rozumělo i malé dítě.

8. Vždy bude něco, čeho se budeme obávat

Lynch často poznamenával, že např. v 50. letech vydělali investoři jmění, navzdory zcela nové hrozbě nukleární války. Vždycky se bude čeho obávat, ale přežili jsme Velkou hospodářskou krizi, dvě světové války, ropné šoky i dvoucifernou inflaci a navzdory tomu všemu akcie uzavíraly 20. století nesrovnatelně výše, než trhy otevíraly na jeho počátku.

Investiční přístup Petera Lynche

Když se v roce 1990 Lynch konečně vzdával vlády nad Fidelity Magellan, držel fond přes tisíc akcií, to je ohromné množství (pro představu je to zhruba pětkrát víc, než drží průměrný americký investiční fond). Každou z těchto firem podrobil Lynch důkladné analýze. Jak však své volby do portfolia selektoval od ostatních?

Ve své knize popsal tři hlavní a tři vedlejší skupiny, do kterých kategorizoval akciové společnosti a na základě veřejných informací lze sestavit metodologii, podle které akcie v jednotlivých kategoriích vybíral k nákupu.

Fast Growers

Tyto společnosti patří mezi Lynchovi nejoblíbenější. Jsou to zpravidla malé agresivní podniky, jejichž zisky rostou zhruba o 20-50 % ročně (cokoliv nad 50 % Lynch považuje za neudržitelné a doporučoval se těmto firmám vyhýbat).

Takovéto společnosti můžeme nalézt nejen v rychle rostoucích odvětvích, ale i v těch již stabilních a zavedených. Lynch preferoval raději druhou kategorii. Investor z těchto akcií může získat největší zisky, nicméně je třeba mít na paměti, že přinášejí i velké riziko.

a) PEG ratio

U rychle rostoucích společností bývá v očekávání budoucích zisků vysoké P/E ratio (pozn. poměr ceny akcie a zisku na akcii), které tak ztrácí svou vypovídající hodnotu. Lynch proto dělil P/E ratio ještě mírou růstu zisků založenou na průměru 3, 4 a 5leté historické míry růstu zisku na akcii. Toto je jedna z nejjednodušších cest, jak otestovat férovost ceny akcie. Společnost splňuje nejdůležitější kritérium, pokud je PEG ratio menší než 1.

b) Tržby a P/E ratio

Společnosti, jejichž tržby jsou zároveň vyšší než miliarda dolarů by neměly mít P/E ratio vyšší než 40. Takto velké společnosti mnohdy nedokážou udržet tempo míry růstu zisků, aby ospravedlnily P/E ratio nad onou hranicí.

c) Zásoby/tržby

Pokud zásoby společnosti rostou rychleji než její tržby, je to pro ni červená karta. Znamená to totiž, že její růst zaostává za očekáváním managementu. Pokud jsou všechny ostatní ukazatele přijatelné, je mírný nárůst zásob oproti tržbám (do 5 %) přípustný.

d) Celkový dluh/vlastní kapitál

Dluh by měl být na přijatelné úrovni, protože přílišné zadlužení sebou přináší vysokou zátěž v podobě placených úroků a tím omezuje prostor pro investice a podkopává potenciál pro další růst. Cokoliv nad 80 % je příliš. Nad 60 % musí investici do této společnosti ospravedlnit ostatní ukazatele. Méně než 50 % je akceptovatelné. Méně než 20 % je považováno za vynikající.

Slow Growers

Sem Lynch zařazuje velké a stabilní společnosti, jejichž růst je jen mírně vyšší než růst HDP. Hlavním důvodem pro investice do těchto společností je fakt, že vyplácejí pravidelnou a štědrou dividendu.

a) PEG ratio očištěné o dividendový výnos

PEG ratio založené na průměru 3,4 a 5leté historické míře růstu zisků na akcii a očištěné o dividendový výnos by mělo být menší než 1. To je v tomto přístupu nejdůležitější kritérium, a pokud ho společnost nesplňuje, je zbytečné pokračovat v další analýze.

b) Tržby

Aby společnost splnila kritérium, musí její tržby přesáhnout jednu miliardu dolarů.

c) Zásoby/tržby

Stejné jako v případě Fast Growers

d) Dividendový výnos v porovnání s indexem S&P 500

Hlavním důvodem pro nákup Slow Growers je právě značný dividendový výnos. Ten by měl být větší než je průměrný výnos akcií v indexu S&P 500.

e) Celkový dluh/vlastní kapitál

Opět stejné parametry jako v případě Fast Growers

Stalwarts

Do kategorie Stalwarts zařazoval Lynch společnosti, které jsou sice velké, ale ještě neztratily všechnu páru a dokáží vykazovat míru růstu zisků zhruba kolem 10-20 % ročně.

Pokud byly tyto společnosti zakoupeny za dobrou cenu, Lynch od nich očekával zhruba 30-50% návratnost investice během dalších dvou let a považoval je za dobré zajištění v době recesí a korekcí.

Koupě těchto společností dává smysl především těm investorům, kteří nechtějí platit za vysoce růstové podniky a podstupovat riziko s tím spojené, ale stále chtějí dosahovat významných kapitálových zisků.

Zde jsou ukazatele Peg ratio očištěné o dividendový výnos, Tržby, Zásoby/tržby a Celkový dluh/vlastní kapitál obdobné jako v případě Slow Growers.

Bonusové ukazatele

Pro všechny předchozí kategorie lze považovat tato dvě kritéria za bonusová, která přidávají k pravděpodobnosti úspěchu investice, přestože jejich nesplnění neeliminuje firmy z celkového výběru.

a) Volné cash flow/cena

Pozitivní cash flow (čím vyšší tím lepší) dokáže oddělit solidní investice od těch nejistých. Pokud je poměr volného cash flow na akcii a její ceny vyšší než 35 %, přidává to na atraktivnosti investice.

b) Čistá hotovost/cena

Lynch definuje čistou hotovost jako součet hotovosti a prodejných cenných papírů vlastněních společností mínus její dlouhodobý dluh. Společnost splňuje kritérium, pokud je poměr čisté hotovosti na akcii a její ceny vyšší než 30 %.

Cyclicals

Do skupiny Cyclicals se řadí společnosti, jejichž zisky a tržby mají tendenci klesat či růst podle určitého vzoru v závislosti na fázi ekonomického cyklu.

Nezkušení investoři si tyto společnosti mohou splést s těmi z kategorie Stalwarts a během recesí utrpět těžké ztráty. Akcie cyklických firem nepatřily mezi Lynchovi oblíbené, protože říkal, že nemá smysl zkoušet predikovat vývoj ekonomiky.

Turnarounds

Do těchto společností by investovali především Grahamovi žáci. Jedná se o akcie těžce zkoušených firem, které jsou přeprodané a obchodují se hluboce pod svou vnitřní hodnotou.

Tyto společnosti mohou nabídnout zajímavé zisky, pokud dojde ke změně sentimentu a daná společnost se s nepříznivou situací vyrovná.

Asset opportunities

Jedná se o společnosti, které vlastní významná aktiva, která analytici z Wall Street přehlídli. Nicméně nalézt tato skrytá aktiva vyžaduje reálné znalosti firmy, která je vlastní.

Zde podle Lynche vstupuje na scénu právě koncept „lokálních znalostí“, tedy vašich vlastních vědomostí a znalostí, které vám umožní na akciích těchto firem profitovat.

Autor: Michal Kokoř | aurainvest.cz

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: INVESTICE