"Sell in May and Go Away": Strategie podle burzovního pravidla

05.05.2005 | , Finance.cz
INVESTICE


Když na přelomu ledna a února dávají v televizi finálový zápas o šampióna v americkém fotbale, nemá mnoho burziánů horečku jen ze sportovních důvodů. Pokud totiž odejde při „Superbowlu“ ze hřiště jako vítěz tým z National Football League (NFL), lze doufat v příznivý burzovní rok; vyhraje-li ale mužstvo z konkurenční AFL, narůstá strach z propadů kurzu.

Za uplynulých 30 letech vykázal tento „indikátor“ pozoruhodně vysokou úspěšnost přes 70 procent; jako základ pro skutečnou investiční strategii se však hodí stejně tak málo jako nespočet jiných burzovních pouček a hříček, kterými po léta bavil čtenáře svého sloupku „Reportáž z Wall Street“ (uveřejňovaného pravidelně v sobotní příloze Frankfurter Allgemeine Zeitung) známý portfolio manažer Heiko Thieme, který ale v posledních letech neměl příliš šťastno ruku – investiční koncept nemusí konec konců jen „nějak“ fungovat, ale musí také být hodnověrně vysvětlitelný.

Takže existuje zřejmě jen jeden bonmot z „pokladnice“ výroků pozorovatelů tržního dění, který přinejmenším ve své podstatě splňuje oba výše uvedené požadavky: Legendární pravidlo „Sell in May and Go Away“. Konkrétní rada opustit trh v květnu je sice historicky vzato trochu pochybná, narážka na sezónní výkyvy burzy však na každý pád stojí za podrobnou analýzu. Neboť: Je jedno, zda vezmeme v úvahu US-americký Dow Jones Industrial Average (od roku 1928), německý DAX (od roku 1960) nebo EURO STOXX 50 (zpětně sledovatelný do roku 1987) – minulost nás poučuje jednoznačně, že existují „dobré“ a „zlé“ burzovní měsíce (viz graf). Jasně pozitivní jsou leden a prosinec, které v závislosti na indexu přinášejí průměrný přírůstek hodnoty od jednoho do tří procent; mimoto se ve všech 140 uvažovaných jednoletých periodách prosinec nikdy (!) nestal nejhorším burzovním měsícem.

 

Černého Petra naproti tomu drží září, které přinášelo v průměru ztratilo mezi 1,5 a 3,2 procenta a jen ve 30 až 35 procentech případů dokázalo zajistit pozitivní výsledek. Na předposledním místě se nachází srpen (alespoň na evropských trzích). Zde funguje fenomén davové psychologie o samo se naplňující předpovědi – potom, co to šlo během pozdního léta s trhem častěji z kopce, stali se burziáni opatrnějšími, včas uzavírají své pozice a svými prodeji vyvíjejí tlak na akciové kurzy. Rovněž dobré měsíce lze osvětlit pomocí argumentu tržní psychologie: Na počátku roku investoři čiperně a důvěřivě startují svůj závod o dobrý výnos; rok je ještě dlouhý a adekvátně velká je odvaha k nákupům na akciovém trhu. Tento elán pár měsíců vytrvá a opadává až v květnu, kdy ve Spojených státech končí lhůta pro daňově zvýhodněné akciové investice za účelem důchodového zabezpečení; následně se postará dovolenková (chcete-li okurková) sezóna o pokles objemu obchodování a nejednoznačný směr vývoje kurzů. Teprve v posledním čtvrtletí se opět pilně nakupuje, přičemž často zmiňovaná rallye na konci roku rezultuje především z chování institucionálních investorů. V cílové rovince vyhánějí manažeři svými nákupy samotní portfolio manažeři svými nákupy kurzy výš („Window Dressing“), aby ještě trochu zkorigovali roční výsledky směrem vzhůru.

I když tento sezónní mustr přirozeně není žádným „zákonem přírody“, lze jej na základě jeho logické hodnověrnosti určitě aplikovat jako bázi pro investiční strategii – a to takovým způsobem, že se vždy investuje jenom po dobu deseti měsíců; v okurkové sezóně od začátku srpna do konce září na trhu nejste. Vlastnoruční realizace této myšlenky spěje tedy rovnou k „balení“ ve formě certifikátu, který automaticky počítá s dvouměsíční investiční pauzou; jestliže je tento cenný papír potom držen v depotu déle než rok, jsou pak področní přeskupení pro státní rozpočet irelevantní. Na toto řešení samozřejmě emitenti už také přišli, avšak zatím ho plně neuspokojuje ani jeden certifikát. „DAX Best Season“ od ABN Amro (ISIN DE 000 559 282 8) má sice tříměsíční pauzu od počátku srpna do konce října, kapitál investora však během tohoto období ponechává neúročen. Bankgesellschaft Berlin nabízí u „SOFIA Saison Strategie“ na EURO STOXX 50 sice „airbag“ (ISIN DE 000 LBB 0WV 1) nebo stoprocentní kapitálovou garanci (ISIN DE 000 LBB 0WN 8), zato ale musíte vynechat při investování rovnou šest měsíců (začátek května až konec října) – jen s takovým zřeknutím se šancí na výnos lze vydatné rizikové ochrany financovat. Nezávisle na tom trpí všechny tři cenné papíry tím, že se s nimi peníze vydělávají jen při rostoucích kurzech. Vydají-li se naproti tomu indexy i v historicky dobrých měsících směrem dolů nebo se zmůžou jen na přešlapování na místě, pak na každý pád dochází ke ztrátám; výnosový základ pro zlé časy k dispozici není.

Potom, co se naše pojednání o strategických certifikátech i korespondující vysílání na Bloomberg.TV setkalo s nečekaně velkým zájmem, tak jsme se - věrni mottu „Nejen kritizovat, ale i zlepšovat!“ dali na další zdokonalování sezónní myšlenky. Rezultátem tohoto přemítání je nový „Europa Saison Bonus“-certifikát od HypoVereinsbank (ISIN DE 000 HV0 EEG 6). Podkladovým aktivem tohoto nového produktu je index EURO STOXX 50, optimalizovaný podle sezónní strategie – s investiční pauzou, omezenou na jednoznačně špatné měsíce srpen a září. Právě s tímto konceptem by bylo v minulosti možné docílit znatelně vyššího výnosu než s klasickou indexovou investicí: Zatímco EURO STOXX 50 od počátku roku 1987 do konce roku 2004 dosáhl „jen“ výnosu 240 procent, vykazuje „Europa Saison Index“ plus tučných 830 procent.

Tato vyšší výkonnost byla budována poměrně stabilně: Sezónní strategie si vedla zřídkakdy jasně hůře než EURO STOXX 50 (jen v letech 1993 a 1997 by během investiční pauzy investorovi utekl mezi prsty přírůstek hodnoty přes pět procent), zároveň přitom registrujeme hned čtyři roky, ve kterých strategie měla navrch s dvoumístným procentem – podzimní krachy v letech 1990, 1998, 2001 a 2002 by se tak eliminovaly nanejvýš elegantně. Ve druhém kroku teď ještě optimalizovaný index navíc podléhá osvědčenému bonus-mechanismu: Pokud „Europa Saison Index“ během šestileté doby trvání nikdy nepoklesne o více než 35 procent pod stav při emisi, bude se za certifikát, vydávaný za 100 EUR, při splatnosti na každý pád vyplácet 132 EUR. Na všech přírůstcích, přesahujících zmíněných 32 procent, se samozřejmě podílíte jako obvykle neomezeně a v poměru 1:1 (100% participace). Na rozdíl od všech ostatních sezónních certifikátů, dostupných na trhu, docílíte tady tedy už při vytrvalém přešlapování indexu na místě nebo i mírném poklesu ještě atraktivní a navíc od platby daně osvobozený výnos 4,7 procenta p.a. Tímto leží znatelně nad úrovní výnosů na peněžním trhu. Tento základ je sice o zhruba jeden procentní bod skrovnější než u srovnatelných bonus-certifikátů na „normální“ EURO STOXX 50, kvůli nižší volatilitě je však také nižší riziko, že bude prolomena prahová hodnota, relevantní pro splátku 132 EUR (viděno historicky dokonce o 50 procent). Bonus je jinak financován z úroků během investiční pauzy a z dividend, pročež je také jasné, že báječný květen musí být na každý pád ve hře: Přibližně třetina všech dividend přitéká v máji.

 

Podtrženo sečteno zde tak máme dvojnásobně optimalizované angažmá v evropských standardních akciích – symbióza starého lehce modifikovaného burzovního pravidla a relativně nové bonus-struktury, která není zrovna zaměřena jen na rostoucí trhy, pročež se zcela po zásluze teší velké oblibě. Tímto je certifikát „Europa Saison Bonus“ vhodný pro všechny investory, kteří vyhledávají základní investici sice s defenzivním charakterem, zároveň však pokoušející se (prostřednictvím „timing“-systému, opírajícího se o tržní psychologii) být v každé burzovní fázi lepší než barometr EURO STOXX 50. Přitom, prosím, dbejte na to, že hodnota certifikátu není ovlivněna jen vývojem sezónního indexu, ale i faktory jako zbývající doba trvání, úroková hladina a volatilita. Především v prvních dvou třetinách doby trvání bude tento cenný papír vykazovat tendenčně podobný vývoj kurzu jako podkladové aktivum; investiční pauzy se však v grafu nebudou jevit jako přímky.

Abyste nicméně požívali maximální transparentnost, nestanovuje HypoVereinsbank sama pouze nákupní a prodejní kurzy certifikátu, ale i hodnotu „Europa Saison Indexu“ (od 4. května pod ISIN DE 000 A0C 4F6 3). Stejně jako u všech ostatních námi spoluvyvíjených produktů přirozeně rezignujeme na bodový rating a odkazujeme místo toho s jistou pýchou na to, že se nám podařilo ze světa „odklidit“ tak nepříjemné téma, jakým je vstupní poplatek: Neexistuje zde žádné agio, takže se výjimečně opravdu vyplatí, abyste po certifikátu sáhli už během doby upisování, běžící do 29. dubna, a nevyčkávali na zahájení obchodování papíru na burze.

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.