Na Americas International Brokers podán návrh na konkurz

27.10.2005 | , Finance.cz
INVESTICE


Zdá se, že další obchodník s cennými papíry skončí neslavně. Po nucené správě přichází návrh na prohlášení konkurzu, investoři tak přijdou o část svých vkladů.

"Obchodník nebyl schopen dlouhodobě plnit své závazky a byl předlužen," píše se v tiskové zprávě Komise pro cenné papíry. Proto správce na základě vyhodnocení poznatků z nucené správy přistoupil k tomuto zásadnímu kroku.

Nucenou správu u společnosti AIB zavedla Komise pro cenné papíry dne 26.5.2005 na základě identifikace řady závažných nedostatků v činnosti tohoto obchodníka. Komise při své dozorové činnosti dospěla k názoru, že obchodník především hrubě porušoval pravidla jednání ve vztahu k zákazníkům, neplnil ukazatele kapitálové přiměřenosti, nedostatečně vedl evidenci majetku zákazníků a neměl efektivní vnitřní kontrolní systém. Obchodník též neplnil opatření k nápravě uložená Komisí. Nucená správa měla za cíl především zajistit přijetí opatření vedoucích k odstranění nedostatků v činnosti společnosti a zajistit ochranu zákazníků, zejména zavedením funkčního systému vnitřní kontroly.

Nucený správce po vyhodnocení stavu obchodníka došel k závěru, že společnost se nachází v situaci, ve které je nezbytné podat návrh na prohlášení konkurzu. „Zároveň jsem se připojil k podnětu Komise učiněném orgánům činným v trestním řízení, zda jednáním členů statutárního orgánu nebyl spáchán trestný čin. Mohlo by jít konkrétně například o trestné činy porušování povinnosti při správě cizího majetku nebo zpronevěru“, uvádí nucený správce Zdeněk Švancara. Komise trestní oznámení na některé členy představenstva a zaměstnance společnosti v této věci podala 14.6.2005. Komise aktivně spolupracuje s policií od chvíle, kdy pojala podezření ze spáchání trestného činu.

Komise se aktivitami obchodníka Americas International Brokers zabývala již v minulosti. V uplynulém roce mu vyměřila vysokou pokutu, dále mu uložila opatření k nápravě a v době zavedení nucené správy probíhalo další správní řízení.

Zdroj: Tisková zpráva Komise pro cenné papíryPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE