BCPP nahradí stávající indexy

31.01.2006 | , Finance.cz
INVESTICE


Největší organizátor trhu s cennými papíry, Burza cenných papírů Praha, se odhodlal k radikálnímu kroku. Dosavadní indexy PX 50 a PX-D budou nahrazeny indexem jediným, s názvem PX.

Ten, kdo nechce sledovat, jak se vyvíjejí kurzy jednotlivých akcií, ale celý trh, by měl věnovat pozornost burzovním indexům. Ke každé burze cenných papírů indexy neodmyslitelně patří. Jejich smyslem je znázornit pohyby cen mnoha akcií obchodovaných na dané burze do jediného čísla. Indexy nemusí být složeny pouze z nejvýznamnějších a nejobchodovanějších akcií té které burzy. Rozeznáváme například indexy oborové, které podávají informaci o vývoji akcií společností jednoho hospodářského odvětví. Pro vypovídací schopnost každého indexu je důležité kolik akcií zahrnuje a jakou váhu zastoupené akcie mají.

Sledovat indexy může být velmi zajímavé a také velmi pohodlné. Místo několika desítek či stovek kurzů stačí zaregistrovat třeba denně nebo týdně či měsíčně pouze jediné číslo, které vypovídá o základním vývoji na kapitálovém trhu. Informace v podobě hodnot indexů jsou velmi praktické. Velmi snadno si porovnáte vývoj na různých trzích všech kontinentů.

Základní funkce indexů
Burzovní indexy slouží především jako ukazatel vývoje na kapitálovém trhu a jsou měřítkem pro srovnání zhodnocení alternativních investic. Mezi další základní funkce indexů patří:

  • Vzor pro investiční portfolia
  • Vzor (podkladové aktivum) pro indexové fondy či indexové certifikáty
  • Báze pro termínové obchody (deriváty)
  • Nástroj ke zvýšení zájmu o kapitálové trhy
  • Instrument k podpoře likvidity a objemu obchodů na kapitálových trzích

Konec starých, vznik nového
Burza cenných papírů Praha, která je největším tuzemským organizátorem trhu s cennými papíry, každodenně zveřejňuje řadu indexů. Mezi nejdůležitější bezesporu patří index PX 50, který je oficiálním indexem burzy a neméně důležitý je cenový index PX-D. Právě tyto dva indexy mají být v budoucnu nahrazeny indexem jediným, který ponese název PX. Jeho výpočet bude zahájen od 20. března a stane se rovnocenným nástupcem obou stávajících  indexů. Index PX převezme dvanáctiletou historii indexu PX 50 a naváže na jeho dosavadní vývoj. Výpočet obou stávajících indexů PX 50 a PX-D bude ukončen 17. března 2006.

Důvody pro změny
Burza tímto završuje proces, který započal již před několika měsíci a jehož cílem bylo vytvořit index, který bude lépe odpovídat požadavkům připravovaného derivátového trhu. „Tyto změny nejsou samoúčelné. Burza potřebovala index, který může sloužit jako podkladové aktivum pro obchodování s futures na index a zároveň jsme potřebovali uspokojivě vyřešit problém s korelací našich stávajících indexů. Ty, když se podíváme na jejich historii, se vyvíjí téměř totožně. Nejvhodnějším způsobem, jak nastalou situaci řešit se ukázala varianta splynutí obou indexů v jeden, čímž získáme nový index, který si však uchová všechny důležité vlastnosti svých předchůdců. Těmi jsou v případě indexu PX 50 jeho velmi cenná, více než dvanáctiletá historie a v případě indexu PX-D, z pohledu likvidity, optimální složení báze“  vysvětluje důvody změn Petr Koblic, generální ředitel pražské burzy.

Přísné zásady
Pravidla pro výběr bazických emisí nového indexu zabezpečují, že do báze mohou vstupovat pouze likvidní emise. Výchozí báze tak bude obsahovat emise obchodované v segmentu SPAD. Emise akcií investičních fondů a podílových listů, stejně jako zahraniční emise či emise cenných papírů společnosti, u nichž došlo k prohlášení konkurzu, nemohou být do báze zařazeny.

Postup výpočtu
Stávající indexy, tj. PX-D a PX 50 se formálně nezruší a bude je možné vypočítat i po jejich splynutí. Hodnotu indexu PX-D bude po 20. březnu 2006 možno stanovit za pomoci tzv. PX-D koeficientu vynásobeného hodnotou indexu PX. Koeficient pro tuto operaci vznikne podílem závěrečných hodnot indexů PX-D a PX 50 ze dne 17. 3. 2006 a jeho hodnota bude burzou zveřejněna téhož dne v 16:30.

Konec oborových indexů
Změny se nevyhnuly ani dalším indexům pražské burzy. Datum 28. února 2006 je posledním dnem, kdy budou propočteny některé oborové indexy. Konkrétně jde o následující indexy: BI07 – chemický, farmaceutický a gumárenský průmysl, BI12 – energetika a BI16 – služby. Od stejného data vstupují v platnost rovněž nová pravidla aktualizace báze globálního cenového indexu PX-GLOB. Tento index je oficiálně publikován od 6. dubna 1995 a jeho hodnota je propočítávána jednou denně po každé burzovní seanci.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICEPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.