Rozhovor s Pavlem Břízou: Podle náročnosti umíme obhospodařovaný fond připravit v řádech měsíců

22.02.2020 | , Finance.cz
INVESTICE


Zajímáte se o investiční fondy? Na toto téma nám poskytl rozhovor Pavel Bříza, obchodní ředitel AVANT investiční společnost, a.s.

Spravujete přes 60 investičních fondů. Kolik to může být peněz nebo majetku?

Ke konci roku 2019 jsme spravovali již celkem 105 fondů včetně podfondů a nejraději používáme výraz - objem majetku ve fondech. Tím vyjadřujeme reálnou hodnotu veškerého majetku ve fondech. K listopadu 2019 tento ukazatel dosáhl přes 42 mld. Kč v námi obhospodařovaných a administrovaných fondech, z toho bylo přes 31 mld. Kč v obhospodařovaných fondech.

Jakým způsobem chráníte investory před riziky?

Jsme standardní investiční společnost, platí pro nás veškeré zákony, regulace a nařízení. Vykonáváme činnost administrátora a u většiny fondů i obhospodařovatele. V praxi to znamená, že bez našeho pokynu nelze s majetkem obhospodařovaného fondu nakládat, naši zástupci jsou zodpovědní za veškerá investiční rozhodnutí. Dále je činnost každého fondu kontrolována depozitářem a jak jednotlivé fondy, tak i naše investiční společnost, jsme pod dohledem a regulací ČNB.

Oproti jiným investičním společnostem naše fondy, které vydávají tzv. Prioritní investiční akcie (určené pro externí investory), poskytují garanci výnosu (hodnoty) tohoto druhu investiční akcie až do výše fondového kapitálu, tzv. Výkonnostních investičních akcií. Výkonnostní investiční akcie fondy vydávají zakladatelům fondů (nositelům myšlenky a know-how) oproti jejich vloženým finančním prostředkům nebo podílům v obchodních společnostech případně jiných aktivech. Zakladatelé tedy na bázi redistribučního mechanismu garantují až do výše vlastního majetku vloženého do fondů výnosy externím investorům.

AVANT investiční společnost: výnos, jak investovat

Pavel Bříza, obchodní ředitel AVANT investiční společnost, a.s.

Mají investiční fondy větší zajištění než dluhopisy? A pokud ano, jak to?

To záleží, s jakými dluhopisy se porovnáváme. Na trhu jsou zajištěné dluhopisy a dluhopisy, které žádné zajištění nenabízejí. V AVANT IS máme rádi hmatatelné věci, takže za většinou našich fondů najdete hmotné statky, cca v 80 % všech našich fondů se jedná o nemovitosti.

Když k tomu přidáme ještě formu zajištění investice vlastním majetkem zakladatelů, rozhodně můžeme říct, že nabízíme větší zajištění. Kontrola účelovosti použití peněz je u dluhopisů nulová, zatímco u fondů kontroluje nakládání s prostředky fondu banka. Jen 4 největší v ČR tuto odpovědnost mohou naplňovat. Správou fondu je pověřena investiční společnost, regulovaná a kontrolovaná ČNB. V managementu jsou lidé, kteří museli prokázat odbornost, zkušenosti a důvěryhodnost, zatímco dluhopisy může vydávat s.r.o. s jednatelem, kterému je 18 let.

Když chce člověk založit investiční fond, co pro to musí udělat?

Primárně si musí rozmyslet, co opravdu chce. Jestli má zájem o uzavřenou strukturu s omezeným okruhem investorů nebo má zájem do budoucna nabídnout externím investorům spoluúčast na obchodu. A podle této základní úvahy umíme klientům pomoci promyslet budoucí strukturu fondu, tu následně s klientem připravíme. Podle náročnosti umíme obhospodařovaný fond připravit v řádech měsíců, v náročnějších strukturách, nebo jedná-li se o samosprávný fond, může příprava zabrat i rok a někdy dokonce déle.

Jak vlastně investiční fond funguje?

Fond je nástrojem kolektivního investování, takže zastřešuje společný investiční zájem užšího nebo širšího okruhu investorů a zakladatelů. Slouží pro shromáždění majetku nebo finančních prostředků, pro jejich další investování a rozvoj obchodního modelu. Potom záleží na základní myšlence fondu – může obchodovat cenné papíry, nakupovat, pronajímat nebo stavět nemovitosti. V poslední době je velmi populárním aktivem nákup, správa a vymáhání pohledávek.

Je o investice do fondů velký zájem?

Pro nás je potěšující, že za poslední roky sledujeme rostoucí zájem o investování všeobecně. Naše společnost bohatne a fondy kvalifikovaných investorů jsou jednou z možností, jak mohou naši klienti zhodnotit svoje finanční prostředky. Jen za prvních 9 měsíců loňského roku vyrostl objem aktiv ve fondech ze 473 mld. korun o 64 mld. Kč, tedy o 13,5 %, a v letošním roce očekáváme ještě vyšší nárůst.

AVANT investiční společnost: výnos, jak investovat

Pavel Bříza, obchodní ředitel AVANT investiční společnost, a.s.

Jak se může běžný člověk stát investorem?

V našem případě, jelikož spravujeme čistě fondy kvalifikovaných investorů, je základním předpokladem minimální investice 1 milion Kč. Ale je nutno říct, že zákon umožňuje už tuto minimální investici rozložit mezi více fondů jednoho obhospodařovatele, např. po 100 tis. Kč do 10 různých investičních fondů.

A proto je naší velkou výhodou množství námi nabízených fondů s různým zaměřením, výnosem, investičním horizontem a mírou rizika. V současné době si investor může pro svůj investiční záměr vybrat z 20 fondů. Běžný investor se může obrátit buď na některého z našich investičních zprostředkovatelů, nebo přímo na nás, veškeré informace o fondech otevřených pro investice prezentujeme na našich webových stránkách.

Daní se nějakým způsobem výnosy z fondů?

Pro investora? Ano. I ne. Standardně investice do fondů spadají pod daň z kapitálových výnosů, ale pakliže investor odprodá svoji investici nejdříve po 3 letech, je i od této daně osvobozen. Rozdíl je u dividendových akcií, které vyplácejí podíl na výnosu na kvartální bázi. Potom je takový výnos zatížen 15% srážkovou daní. Výhodou pro investora (fyzickou osobu) je, že my dividendu vyplácíme o tuto srážku již očištěnou.

 

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: INVESTICE