Kuboň: Přišel čas hájit zájmy drobných investorů

26.10.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Řada obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů v ČR poskytují své služby kvalifikovaně a čestně. Je ovšem zjevné, že i tak dochází k protiprávnímu jednání a vzniku škody. Co je to best execution a jak se vyvarovat např. tzv. churningu? Buďte aktivní a sledujte pravidelně své portfolio, radí v dnešním rozhovoru JUDr. David Kuboň.

Jste drobným investorem, který vložil své peníze profesionální společnosti pro obchodování na kapitálových trzích? Přišel jste o ně? Říkáte si riziko „povolání“ a nebezpečí trhu. Daný přístup nemusí být vždy pravdou a poruší-li společnost při těchto obchodech s Vašimi penězi zákonné povinnosti, můžete se domáhat svých oprávněných nároků. O netradičním tématu odpovědnosti společností obchodujících na kapitálových trzích s JUDr. Davidem Kuboňem, partnerem advokátní kanceláře KLB Legal.

Dobrý den pane doktore, mohl byste na úvod vysvětlit čtenářům, jak může velká společnost obchodující na kapitálových trzích porušit svou povinnost vůči drobnému investorovi, když jest všeobecně známo, že kdo se rozhodne pro obchody na kapitálových trzích, musí nést riziko?

Finanční sektor patří dlouhodobě mezi jeden z nejlukrativnějších byznysů vůbec, na druhou stranu je předmětem velice přísné regulace, která mimo jiné i s ohledem na selhání velkých hráčů typu Lehman Brothers stále více utahuje šrouby. Závazné právní předpisy kladou značné nároky na účastníky finančního trhu, zejména pokud se jedná o poskytování služeb neprofesionálním zákazníkům, pod kterými si můžeme představit běžného spotřebitele/malého investora, který se rozhodne svěřit svůj majetek společnosti zprostředkující investice na kapitálových trzích. Některé finanční instituce však neposkytují své služby v souladu se zásadou odborné péče. Při ztrátách na finančním trhu je nutné vždy zkoumat, zda škoda nevznikla v důsledku jednání instituce, která upřednostnila vlastní zájem před zájmem zákazníka.

Jak si mají čtenáři našeho serveru vyložit pojem porušení „odborné péče“? Jaké další nedbalostní jednání je časté?

Zásada odborné péče je tvořena souhrnem profesionálních standardů, které mají finanční instituce zákazníkovi poskytnout. Tyto standardy musí být vždy splněny. Řada pochybení je spojena s povinností realizovat pokyn nebo poskytnutou službu za nejlepších podmínek, pro níž se vžil anglický termín best execution. Chybné, nevhodné či nepřiměřené investiční poradenství je dalším častým prohřeškem. Přirozeným následkem je finanční ztráta klienta. Poměrně často se vyskytuje tzv. churning, což je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka. Taková praktika vede k placení vyšších provizí obchodníkovi s cennými papíry zákazníkem. Česká národní banka takovéto praktiky v oblasti veřejného práva postihuje vysokými pokutami.

Existují způsoby, kterými si mohou investoři ověřit kolik operací na trhu provedla v daném časovém rozmezí jejich společnost obchodující na kapitálových trzích?

Obchodnící s cennými papíry jsou povinni plnit řadu informačních povinností, a to zákonem předepsanou formou. Zákazníci mají právo být informováni o provedeném pokynu i stavu jejich majetku. Zjištění četnosti operací by tedy neměl být žádný problém. Důležitým prvkem k ochraně vlastních investic představuje zájem ze strany zákazníka zjistit veškeré informace, které je pak možné využt k uplatnění oprávněných nároků.

Máte informace, že svou povinnost nakládat s prostředky investorů s odbornou péčí porušují společnosti obchodující na kapitálových trzích v naší republice?

Děje se to dnes a denně v USA nebo Velké Británii, kde velké právní firmy poskytují specializované poradenství poškozeným investorů. Ani jednomu nebylo souzeno narodit se a neutrpět škodu, prohlásil římský filozof Lucius Annaeus Seneca. Tomuto moudrému muži, který žil za císaře Nerona, je připisován i výrok, že chybovat je lidské. Nikdo z nás zřejmě nepochybuje, že tyto jevy se plně uplatňují rovněž v rámci sofistikované podnikatelské činnosti v oblasti bankovnictví a financí v České republice. Je zjevné, že při četnosti a rychlosti transakcí s akciemi, dluhopisy, finančními deriváty a jinými investičními nástroji dochází k protiprávnímu jednání a vzniku škody.

Již jste zmínil, že vymáhání těchto nároků drobnými investory má své kořeny v USA. Jste názoru, že přišla doba, kdy je české právní prostředí připraveno pro tyto spory?

Jsem o tom zcela přesvědčen. Zejména s ohledem na skutečnost, kdy u nás působí a poskytuje své služby velká řada investičních zprostředkovatelů, kteří s ohledem na svou velikost, znalosti a zkušenosti nemohou nebo v řadě případů nechtějí dostát všem požadavkům právních předpisů.

Opravdu si upřímně myslíte, že má drobný investor šanci proti velkým společnostem? Soudní spor by pro něj vyšel na obrovské částky.

V právním poradenství se doba taktéž mění. Nemusíte vždy do mezinárodní advokátní kanceláře a hradit hodinové sazby pohybující se v řádech tisíců s nejistým úspěchem ve sporu. Některé advokátní kanceláře mají jiný přístup. Nižší hodinové sazby nebo předem domluvená paušální odměna v nižších řádech se zapojením motivačního prvku odměny z vyhraného sporu. Měli bychom si uvědomit, že když nezákonné jednání v této problematice postihuje již řadu let Česká národní banka, přišel čas bránit se i v soukromoprávní rovině a požadovat spravedlivé odškodnění.

To je zajímavý přístup. Říkáte tedy, že namísto paušálních nákladů za zastupování, se preferuje spíše podíl na zisku z vyhraného sporu a náklady právního zastoupení tak drobný investor hradí v minimální výši?

Podílová odměna motivuje advokáta k dosažení plného, spravedlivého a co možná nejrychlejšího odškodnění pro klienty. V případech poškozených investorů jsme tuto metodu odměňování implementovali do našich smluv o poskytování právních služeb a setkali jsme se s velmi pozitivními reakcemi klientů.

Mohl byste závěrem poradit investorům praktickou radu pro ochranu jejich majetku? Případně taktéž sdělit informační kontakt, kam se mohou drobní investoři na Vás obracet pro rady?

Základem je výběr správného partnera. Řada obchodníků s cennými papíry či investičních zprostředkovatelů v ČR poskytují své služby kvalifikovaně a čestně. V každém případě buďte aktivní a sledujte pravidelně své portfolio. V případě, že se Vám správný výběr nepovedl a máte pocit, že jste byli svým brokerem či jiným poskytovatelem investičních služeb poškozeni, neváhajte se obrátit na kvalifikovanou a specializovanou advokátní kancelář.


Děkuji Vám za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE