Evropské akciové trhy jsou stále atraktivní

21.12.2012 | , Finance.cz
INVESTICE


Podobně jako v případě výhledu na globální ekonomiku a finanční trhy je i náš výhled na region rozvíjející se Evropy vesměs pozitivní. Ano, i v tomto regionu najdeme země, jejichž ekonomika klesá, a jsou zde státy, jejichž úrokové sazby se blíží nule a výnosy státních dluhopisů se pohybují na historických minimech, ale celkově nabízí východní Evropa, a především její akciové trhy, atraktivní investiční příležitosti.

Kromě klasické tzv. „emerging market story“ – tedy rostoucí populace, sílící střední třídy, prudkého ekonomického rozvoje nebo výrazných investic do infrastruktury (zejména v Rusku a Turecku), totiž rozvíjející se Evropa přináší investorům poměrně unikátní mix relativně stabilní politické situace (zejména v Polsku a ČR), atraktivní expozice vůči komoditním trhům (Rusko), propojení s nejstabilnější evropskou ekonomikou – Německem (ČR, Maďarsko, zčásti i Polsko) – a především velice atraktivního ocenění (PE 5,9; P/BV 0,98; dividendový výnos 3,93 % – Bloomberg, 17. 12. 2012).

Počátek roku může být trochu volatilnější, zejména díky problémům s řešením tzv „fiskálního útesu“. Investoři budou také pozorně sledovat známky oživení ekonomického růstu, zejména díky skutečnosti, že letošní výkonnost akciových trhů byla dána spíš politickými rozhodnutími, ať už při řešení problémů v eurozóně nebo při dalších kolech kvantitativního uvolňování. Potenciál rozvíjející se Evropy vnímáme jako velice atraktivní právě díky němu. V dobách předcházejících kvantitativnímu uvolňování totiž východní Evropa patřila, především díky silné expozici vůči komoditním trhům, k regionům s nejvyšší výkonností. Dalšími technickými faktory, které by měly přispět k dobré výkonnosti regionu, a zejména Ruska, jsou také rostoucí výplaty dividend, přechod na mezinárodní účetní standardy či úpravy obchodních a hlavně vypořádávacích systémů cenných papírů. Turecko by mělo těžit z razantního poklesu inflace, který otevírá další prostor pro snižování úrokových sazeb, a tedy i pro růst úvěrů, a také ze zvyšování ratingu na investiční stupeň. Maďarsko a Česká republika budou velice citlivě reagovat na zprávy z německého průmyslu. Polsko může být přechodně nepříznivě ovlivněno zpomalením ekonomického růstu, ale dlouhodobě se stává velice silnou a nadstandardně nezávislou ekonomikou.

Ale i na dluhopisových trzích v regionu vidíme, přes extrémně dobrou výkonnost v roce 2012, poměrně zajímavý potenciál, a to především proto, že stále platí základní ekonomické podmínky pro dobrou výkonnost této třídy aktiv: inflace klesá, růst HDP je z dlouhodobého pohledu spíše podprůměrný a centrální banky stále snižují úrokové sazby. Také vysoká likvidita přispívá k dobré výkonnosti regionálních trhů, tak jak se udržují poměrně vysoké přítoky hotovosti ze zahraničí, když investoři stále preferují regionální, méně zadlužené ekonomiky. Ale samozřejmě na úrovni jednotlivých zemí najdeme řadu rozdílů. Výhled pro české dluhopisové trhy je v regionu nejopatrnější, neboť výnosy českých státních dluhopisů razantně klesly a základní úroková sazba je efektivně nulová. Ovšem centrální banky v Polsku a v Maďarsku se odhodlaly ke snižování sazeb až v druhé polovině letošního roku a díky nižší inflaci a slabším makrodatům mají zřejmý prostor pro další kroky tímto směrem. V případě Maďarska je však trh ještě ovlivňován některými překvapivými politickými kroky a také je závislejší na celkovém vnímání rizika. Rovněž eurové dluhopisy, které emituje zejména Slovensko, ale také Česká republika a Polsko, by měly být stabilní. Přestože nevidíme příliš prostoru pro další snižování rizikových prémií, úrovně zadlužení těchto zemí jsou velice nízké, tyto dluhopisy nejsou příliš likvidní a řada eurových investorů investovala do východní Evropy, když redukovala expozici vůči periferním zemím eurozóny.

Autor komentáře pracuje ve společnosti Pioneer Investments Austria na pozici senior portfolio manager. Komentář vznikl s přispěním Martina Exela (portfolio manager, Fixed Income – Global Emerging Market Bond, Pioneer Investments Austria)Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE