Investiční strategie „prodej a uteč“

21.06.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Investoři používají různé investiční strategie. Nejznámějšími jsou „kup a drž“, tedy jednou je nakoupen určitý nástroj a ten je držen po delší čas, anebo tzv. časování trhu. V případě časování trhu se snaží investor na základě určitého znaku na trhu „vytušit“, zda uvažovaný nástroj nakoupí či prodá.

Některé strategie vycházejí z technické analýzy, jiné z historie výkonnosti. Ať už vycházejí z jakéhokoli zdroje jejich snahou je překonat trh a pokud možno co nejrychleji zbohatnout. To se v praxi však povede jen málokterému investorovi. Přesto různé strategie, které přinášejí takový potenciál zbohatnutí (byť se tento často v limitě blíží k nule) jsou mezi investory populární.

Květen lásky čas

Mezi časovací strategie patří i ta, která se v angličtině nazývá: „Sell in May and go away“ (prodej v květnu a jdi pryč). Podle tohoto pravidla by měl investor prodávat držené akcie v květnu, neboť v dalších šesti měsících mají akciové trhy dlouhodobě podprůměrnou výkonnost. Začít nakupovat by je pak měly opětovně v říjnu nebo listopadu, kdy má být období s nadprůměrnou výkonností. Vypadá to tedy, že květen není pro akcie měsícem lásky. Globální akciový trh dlouhodobě vykazuje podstatně lepší průměrnou výkonnost od listopadu do dubna než od května do října. Alespoň to potvrzuje analýza více než čtyřicetiletého období výkonnosti globálního akciového indexu MSCI World.

Pravdou je, že v odborných kruzích neexistuje jednoznačné vysvětlení, proč dochází k poměrně výrazným sezónním odchylkám ve výkonnosti globálních akciových fondů. Jako příčina je někdy uváděna menší ochota investorů nakupovat akcie v době dovolených a tím pádem zvýšená snaha dohánět vše v zimních měsících. Ovšem nemusí to být jen tím, stačí si vzpomenout na výrazný propad akciového trhu, který byl zaznamenán v srpnu 2010.

Na první pohled jsou historické výsledky této strategie inspirující a lákají k následování. I když studie proběhla na více než čtyřicetiletém horizontu, pokud bychom tyto čtyři dekády rozdělili na jednotlivé roky, tak ve čtvrtině z nich bylo výhodnější investovat v období květen až říjen, než listopad až duben.

S touto strategií je ovšem spojeno častější obchodování, což přináší vyšší transakční náklady a poplatky. Pokud by běžný investor investoval jen na jeden měsíc, taková investice by se mu nemohla vyplatit. A to kvůli nákladům jako jsou poplatek za vstup na burzu či vstupní poplatek u podílových fondů. Tyto poplatky mohou snadno vymazat případný několikaprocentní zisk takové jednoměsíční investice.

Vyplatí se?

A i když jsou rozdíly ve výkonnosti opravdu výrazné, je nutné si uvědomit, že tyto výsledky představují pouze dlouhodobé historické průměry. Nicméně krátkodobý a střednědobý investor takové strategie příliš nevyužije. Výkonnost v jednotlivých kratších obdobích může být diametrálně odlišná.

Tato strategie by mohla fungovat pouze na velmi dlouhém horizontu. Tím je myšlen horizont delší než 15 let. Při kratším investičním horizontu existuje nezanedbatelná pravděpodobnost, že se investor „trefí“ právě do těch let, kdy byl sledovaný globální akciový index výkonnější za etapu od května do října, než za etapu od listopadu do dubna.

Autor článku

Evžen Fojtík  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE