Září bylo pro fondy jedním ze tří nejlepších měsíců roku

13.11.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


Hodnota aktiv v investičních fondech dosáhla úrovně 125,3 miliard korun, což ve srovnání se srpnem znamená růst o 1,9 % (2,3 mld. Kč).

V září měla na růst hodnoty aktiv spravovaných investičními fondy vliv kromě kladných čistých prodejů také jejich pozitivní výkonnost. Během prvních tří čtvrtletí tohoto roku vzrostla hodnota aktiv investičních fondů až o 10 miliard korun.

V září vykazovaly velmi dobré výsledky tržní indexy rozvinutých trhů, tj. zemí západní Evropy, Japonska a USA. Podobná situace panovala také na rozvíjejících se trzích, kde například v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) v některých případech růst dokonce překročil hranici 10 %.

V konečném důsledku získal globální akciový index MSCI All Country World 5 % (v USD). Díky dobrému růstu na akciových a dluhopisových trzích dosáhla výkonnost investičních fondů hodnoty 1,6 mld. korun, což je zatím nejvíce v tomto kalendářním roce. Pokles hodnoty spravovaných aktiv zaznamenaly pouze fondy peněžního trhu a také segment fondů komoditního trhu. V prvním případě byly příčinou záporné čisté prodeje a v případě druhém záporná výkonnost.

20131113_depko_1.gif 

Zásadní význam měl výrazný nominální růst hodnoty aktiv ve třech klíčových segmentech trhu. Největší růst (1,1 mld. Kč) zaznamenaly akciové fondy, v jejichž případě výkonnost dosáhla 850 milionů korun a čisté prodeje vykázaly kladnou hodnotu 250 milionů korun. Díky tomu na konci měsíce překročila hodnota v nich shromážděných aktiv hodnotu 20,2 mld. korun.

Druhých nejlepších výsledků, podobně jako v srpnu, dosáhl segment smíšených fondů, hodnota jejich aktiv vzrostla v září téměř o 0,7 mld. korun. Nejvýznamnější růst zaznamenaly fondy stabilního růstu, přičemž velmi významnou roli opět sehrál fond KB Privátní správa aktiv 2, hodnota jeho aktiv vykázala růst o 139 mil korun.

Nezanedbatelný byl v září rovněž růst hodnoty aktiv spravovaných dluhopisovými fondy, která zvýšila svou hodnotu o 0,5 mld. korun. Také v tomto případě sehrály svou roli jak kladné čisté prodeje, tak i pozitivní výkonnost. V této kategorii zaznamenal největší růst fond ISCS KONZERVATIVNÍ MIX FF, jehož zhodnocení aktiv přesáhlo hranici 310 milionů korun. Nejvýznamnější roli v tomto případě sehrály kladné čisté prodeje, jejichž hodnota byla nejvyšší ze všech domácích fondů přítomných na trhu.

20131113_depko_2.gif 

V případě dalších segmentů investičních fondů nedošlo k příliš spektakulárním změnám v hodnotě aktiv. Nemovitostní fondy zaznamenaly růst hodnoty aktiv o 90 milionů korun, zajištěné fondy vzrostly o 60 milionů korun a segment fondů absolutní návratnosti zaznamenal růst o více než 10 milionů korun.

Zdroj:

 AnalizyOnlineLogo_2.png

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE