Aktiva investičních fondů registrovaných v ČR

03.12.2013 | , Finance.cz
INVESTICE


V říjnu vzrostla hodnota aktiv investičních fondů registrovaných v České republice o 2,1 mld. Kč a dosáhla výše 127,4 mld. Kč, což ve srovnání s předchozím měsícem znamená růst o 1,7 %.

Je to již devátý měsíc v tomto roce, kdy se hodnota spravovaných aktiv zvýšila a čtvrtý měsíc, během něhož růst přesáhl úroveň 2 mld. Kč. Podobně jako v září měla i v říjnu největší vliv na pozitivní dynamiku prostředků spravovaných investičními fondy kladná výkonnost. Čisté prodeje se oproti tomu na růstu hodnoty aktiv podílely mnohem méně, ačkoliv vykázaly již šestý měsíc po sobě kladnou hodnotu.

20131203_1.jpg
 

V říjnu pokračoval na akciových i dluhopisových trzích podstatný růst. Index MSCI EM Eastern Europe, který sleduje výsledky burz v zemích střední a východní Evropy, vzrostl o 4,8 % (v USD) a velmi dobře si vedly také západoevropské akciové trhy. Německý index DAX si například připsal 5,1 % a rakouský index ATX 3 %. K největšímu růstu však došlo na Iberském poloostrově, kde index IBEX35 získal dokonce 7,9 %. Signifikantní růst na kapitálových trzích měl velmi podstatný vliv na nárůst hodnoty aktiv spravovaných investičními fondy. Výkonnost fondů dosáhla nominální hodnoty 1,5 mld. Kč a byla jen o málo nižší než v září, kdy se nacházela na úrovni 1,6 mld. Kč. S výjimkou fondů peněžního trhu a fondů absolutní návratnosti vykázaly všechny segmenty trhu investičních fondů kladné čisté prodeje, jejichž hodnota v říjnu činila 0,6 mld. Kč.

Největší změnu hodnoty aktiv zaznamenal segment akciových fondů, který vzrostl o 0,8 mld. Kč. Příčinou této změny byla především pozitivní výkonnost, neboť čisté prodeje v tomto případě dosáhly hodnoty pouze 120 mil. Kč. Jen o málo hůře na tom byly ve srovnání s akciovými fondy investiční instrumenty z kategorie fondů smíšených, v jejich případě vzrostly čisté prodeje o 190 mil. Kč a výkonnost o 520 mil. Kč.

Třetí místo z hlediska růstu hodnoty aktiv obsadily dluhopisové fondy, jež mají na trhu největší podíl činící 46,6 %. V jejich případě dosáhl růst hodnoty aktiv hodnoty 0,4 mld. Kč a měly na něj vliv ze 3/5 kladná výkonnost a ze 2/5 kladné čisté prodeje.

20131203_2.jpg

V případě zajištěných fondů měly naopak nejvýznamnější vliv na růst hodnoty spravovaných aktiv kladné čisté prodeje. V největší míře je to zásluha úspěchu nově spuštěného otevřeného investičního fondu Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, opf, v jehož případě dosáhly vklady hodnoty téměř 190 mil. Kč.

Za zmínku stojí skutečnost, že čistými prodeji v hodnotě vyšší než 100 mil. Kč se mohly v říjnu pochlubit ještě tři další fondy. Největší přízni investorů se těšil fond ISCS KONZERVATIVNÍ MIX FF – opf, do něhož bylo vloženo 470 mil. Kč. Dalšími fondy pak byly ISCS TRENDBOND – opf a KB Privátní správa aktiv 2, do nichž vklady v uvedeném pořadí činily 180 mil. Kč a 130 mil. Kč.

20131203_3.jpg 

Pokles hodnoty aktiv oproti tomu zaznamenal v říjnu pouze segment fondů peněžního trhu. Příčinou této skutečnosti byly záporné čisté prodeje, jež dosáhly v důsledku jednoznačné převahy zpětných odkupů nad vklady hodnoty -160 mil. Kč.

Zdroj:


 AnalizyOnlineLogo_2.png

Autor článku

Anna Depko  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE