Rozhovor s finančním ředitelem Avant: Naše fondy nejsou určené jen pro horních 10 000 nejbohatších

23.06.2021 | , Finance.cz
INVESTICE


Zajímáte se o investiční fondy? Pokud ano, přečtěte si náš rozhovor s finančním ředitelem společnosti Avant, jejíž růst nezastavila ani pandemie.

Otázky zodpovídal Ing. Martin Sekot, člen představenstva a finanční ředitel, s více než 21letou praxí ve finančních institucích, a to zejména v oblasti finančního řízení a investic. Ve společnosti AVANT zodpovídá od roku 2017 za finanční řízení, oceňování majetku a také za výpočty hodnot akcií (NAV) investičních fondů.

Jakým způsobem ovlivnila fondy kvalifikovaných investorů probíhající pandemie?

Pandemie v posledním roce ovlivnila téměř vše a fondy kvalifikovaných investorů nejsou výjimkou. Dopad na naše fondy je však poměrně malý a v některých ohledech spíše pozitivní. Na začátku pandemie, kdy existovala velká nejistota a strach z neznámého a padaly burzy po celém světě, byly zasaženy hlavně fondy investující do akcií. Ale velmi rychle došlo k obratu a akcie jsou nyní v průměru na vyšších hodnotách než před pandemií. Rozhodně se tak vyplatilo zachovat klid, neprodávat a spíše nakupovat.

Podobně se zachovali i investoři do našich fondů (nejenom akciových). V průběhu největší paniky na trzích na jaře loňského roku došlo v jednom až dvou měsících jen k nepatrně vyšším výběrům a slabším nákupům, ale hned poté začaly nové investice do našich fondů významně růst a celkově jsme zaznamenali obchodně nejúspěšnější rok v historii AVANT investiční společnosti. Investoři za celý rok 2020 vložili do našich fondů o 70 % více peněz než v roce 2019.

Ing. Martin Sekot

Ing. Martin Sekot, člen představenstva a finanční ředitel společnosti Avant

Jaké je průměrné roční zhodnocení v FKI a jaká je minimální investice?

Počáteční minimální investice do fondů kvalifikovaných investorů daná zákonem je jeden milion korun. V AVANT investiční společnosti přitom nabízíme velmi oblíbený a na trhu unikátní produkt AVANTFlex. Ten umožňuje i tuto minimálně požadovanou investici rozložit do více fondů, klidně do deseti různých fondů zaměřených na různé druhy aktiv. Tím investor získá širší diverzifikaci a může se podílet na větším množství ziskových projektů. Investiční portfolio si tak lépe poskládá podle svého přání. To je z mého pohledu jedna z našich velkých konkurenčních výhod oproti standardním FKI, kde je nutné do každého jednotlivého fondu investovat minimálně milion korun.

Obecně se zhodnocení fondů kvalifikovaných investorům může značně lišit – podle zaměření fondu a struktury jeho aktiv se průměrné roční zhodnocení pohybuje většinou mezi 2-15 % ročně. S tím, že v některých letech může dojít i k poklesu hodnoty.

Velké množství fondů, které nabízíme externím investorům, zajišťuje minimální roční zhodnocení ve výši 5-7 % ročně, které garantují zakladatelé těchto fondů. Přitom nad tuto úroveň minimálního výnosu se většinou investoři podílejí i na nadvýnosu do určité výše, např. do 7-10 % ročně, u některých fondů dokonce bez omezení horní hranice.

Investoři tak mají prakticky jistotu, že se zhodnocení jejich investice v našich fondech bude každý rok pohybovat v rozpětí cca 5-9 % ročně. Průměrné roční zhodnocení v našich fondech se i díky této speciální konstrukci pohybuje většinou v rozpětí 6-8 % ročně.

Čtěte také: Chcete investovat? Osvojte si základní pravidla finančníků

Minimální investice do FKI je pro spoustu lidí limitující. Existuje nějaký způsob, jak do těchto fondů investovat s nižšími částkami?

Pokud máte k dispozici zatím nižší částku, nabízí se možnost po určitou dobu využívat pravidelné nebo i jednorázové investice do běžných fondů pro retailové investory a jakmile dosáhne hodnota vaší investice 1 mil. Kč, lze investice přesunout do FKI s potenciálem vyššího výnosu, a navíc třeba i se zmíněným nárokem na výnos minimálně 5-7 % ročně.

Např. pokud máte zatím k dispozici pouze 400 tis. Kč a můžete si každý měsíc spořit 7 000 Kč, tak i s využitím konzervativního nemovitostního fondu s ročním zhodnocením cca 4,5 % ročně se během pěti let dostanete na úroveň úspor 1 mil. Kč a můžete k dalšímu růstu vašich investic již využít naše fondy. 

Kdo je u vás typickým investorem?

V naší správě a administraci máme již přes sto investičních fondů, které investují do různých aktiv. Od velmi bezpečných (dluhopisy, nemovitosti), přes více rizikové (např. akcie) , až po trochu specifické, a ne úplně běžné investice např. do obrazů a mincí. Proto je skupina našich investorů poměrně různorodá.

Naše investory nicméně můžeme rozdělit na dvě základní skupiny. Jednu skupinu tvoří zakladatelé našich investičních fondů, kteří přinášejí hlavní investiční myšlenku daného fondu, do fondu vkládají svůj business, vlastní projekty a také značné množství vlastního majetku nebo peněz. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří do fondů vkládají „pouze“ své peníze s cílem získat zajímavé zhodnocení. Přitom to zdaleka nejsou pouze velmi bohatí lidé a „milionáři“ – tak, jak jsou běžně chápáni. Jsou to velmi často i „obyčejní lidé“ s relativně průměrným příjmem a běžným životem. Například truhlář, učitelka na základní škole nebo IT specialista. Ani zdaleka tak naše fondy nejsou určené jen pro horních 10 000 nejbohatších. 

Zaujal mě příběh jednoho našeho investora, který, když se dozvěděl o výhodách a výši zhodnocení v našich fondech, se rozhodl prodat svůj investiční byt a veškeré tyto peníze investovat do našich fondů. Zvolil v rámci produktu AVANTFlex kombinaci pěti našich fondů s celkovým očekávaným ročním zhodnocením cca 7,8 % ročně. Spočítal si totiž, že během 9 let bude mít jeho investice dvojnásobnou hodnotu a během 18 let dokonce čtyřnásobnou. Taková je síla složeného úročení.

Vývoj investic Avant

Zdroj: Ing. Martin Sekot

A to vše bez jakýchkoliv starostí s nájemníky, s opravami nemovitosti, bez nutných dalších výdajů na pojištění a daně. A přitom má možnost si kdykoliv v průběhu část peněz vybrat – a použít např. na rekonstrukci vlastního bydlení, finanční podporu dětí (vzdělání, sport) nebo pro zajištění na stáří. Kdežto třetinu bytu lze prodat jen těžko.

Investujete Vy sám do něčeho jiného? Třeba do kryptoměn nebo zlata?

Do kryptoměn, ani zlata neinvestuji. Kromě našich fondů jsou mým favoritem pro výhodné a bezpečné investování akcie. Ty totiž, jak je ověřeno na historických datech, přinášejí dlouhodobě nejvyšší zhodnocení ze všech hlavních tříd aktiv. Mám na mysli zejména akcie firem, které jsou stabilně ziskové, mají vysokou výnosnost kapitálu, jsou dobře řízené, a to i ve prospěch akcionářů (vyplácejí dividendy nebo odkupují vlastní akcie). Když se akcie takové firmy navíc podaří nakoupit za výhodnou cenu (ideálně v době paniky na trhu nebo aspoň větší korekce), tak následné zhodnocení bývá opravdu zajímavé.

Co říkáte na nejnovější trendy na trhu s investicemi?

Velmi oceňuji zejména vliv moderních technologií a rostoucí konkurence. To přináší pro investory nižší poplatky spojené s investicí, vyšší pohodlí a také širší paletu různých investičních nástrojů a produktů, ze kterých si mohou vybírat.

Ze svých investorských začátků si pamatuji, že když jsem chtěl nakoupit akcie, musel jsem dojít do banky, uzavřít tam smlouvu na nákup cenných papírů a potom bylo nutné tři dny čekat, zda se příkaz na burze zrealizuje. Dnes je možné takovou investici uskutečnit přes internet během pár okamžiků a s daleko nižšími náklady.

Navíc můžeme investovat nejenom v ČR, ale prakticky po celém světě. Využít lze i moderní produkty typu ETF nebo třeba pravidelné investování již od velmi nízkých částek dostupných pro každého. Na druhou stranu tyto široké možnosti kladou vyšší důraz na znalosti investorů nebo alespoň jejich ochotu nechat si poradit od odborníků. Složení portfolia by vždy mělo odpovídat individuální situaci investora a délce jeho investičního horizontu.

V jakých jiných typech investic vidíte na základě svých zkušeností potenciál?

Já osobně vyhledávám investice, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že dlouhodobě budou přinášet výnosy bezpečně nad úrovní inflace

Z mého pohledu je důležitý i přístup k investování. Tím myslím nejenom správný výběr vhodného typu aktiv, ale i dlouhodobost a pravidelnost. Není nutné (a většinou ani možné) najít nejlepší investici na trhu. Většinou stačí investovat do několika dobrých nebo velmi dobrých investic a pak už jim jen nechat čas, aby se projevila síla složeného úročení. Jak říká Warren Buffett, jeden z nejúspěšnějších investorů všech dob: "Nejvíce peněz se při investování vydělá čekáním, ne obchodováním". A právě pro tento investiční přístup jsou fondy kvalifikovaných investorů ideální.

Investiční fondy Avant: jaký je výnos, kolik vložit, diverzifikace

Zdroj: Depositphotos

Jak se daří vašim rodinným fondům?

Velmi dobře. Je to stabilní a významná část. Jde o fondy, které slouží k udržení a rozšíření majetku, který zakladatel fondu a jeho rodina získali například prodejem úspěšné firmy nebo do fondů vkládají svoji existující firmu či projekt. Nepotřebují přitom získávat další externí investory do svého fondu. Fond jim přináší efektivní správu majetku a využívají tak výhody a bezpečí subjektu, který podléhá dohledu ČNB i depozitáře a také profesionální služby naší investiční společnosti v oblasti administrace a obhospodařování majetku.

Máte nějaké plány, kam chcete v roce 2021 své podnikání ještě posunout?

I když jsme již několik let největším správcem fondů kvalifikovaných investorů v České republice a náš tržní podíl na nově zakládaných fondech je každý rok 30-50 %, chceme i dále růst. Stále nás oslovují další zakladatelé fondů se zajímavými a úspěšnými projekty. A zároveň vnímáme čím dál větší zájem investorů, kteří v době nízkých úrokových sazeb a při cenách některých aktiv na historických maximech (ať už jde o nemovitosti nebo akcie) vyhledávají naše fondy kvůli jejich atraktivním a stabilním výnosům bez velkých výkyvů a kvůli jejich bezpečí.

Navíc se chceme zlepšovat i v tom, aby naše služby pro investory, zakladatele fondů i investiční zprostředkovatele byly prvotřídní a přinášely našim partnerům co nejvyšší užitek. Interně jsme spustili projekt AVANT Garde, kde zaměstnanci sami dávají náměty na zvýšení komfortu pro naše zákazníky i na zvýšení efektivnosti našeho interního fungování, které potom společně realizujeme. Je radost vidět již realizované výsledky tohoto projektu.

Spouštíme také nový webový portál, kde naši investoři i investiční zprostředkovatelé budou mít přehled o vývoji svých investic do našich fondů. Výhledově budou moci přes portál do našich fondů i přímo investovat.

Nicméně i přes náš rychlý růst a všechny změny, které život přináší, chceme i nadále nabízet především nadstandardní a stabilní růst investic našim investorům. Bezpečí investic a ochrana majetku investorů jsou pro nás prvořadé cíle.

Čtěte také: Jak se daní příjmy z kapitálového majetku

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: INVESTICE