Rolling Deep: alternativa k dluhopisovým a penzijním fondům

19.07.2005 | , Finance.cz
INVESTICE


Deep Momentum cetrifikát se díky strategii 80/20 může stát zajímavou alternativou k investici do dluhopisových či penzijních fondů. Co je to za investiční nástroj, jak funguje a kdo je...

...jeho autorem?

Pozoruhodně silně se v těchto dnech prezentují světové akciové trhy. Ani barbarské teroristické útoky v Londýně, ani neustávající rekordní tažení ceny ropy směrem vzhůru indexům per saldo neuškodily. Německý index DAX (poté co se krátkodobě propadnul pod 4.450 bodů) ztratil v týdenním srovnání pouze 26 bodů neboli 0,6 procenta, hlavnímu evropskému barometru indexu EURO STOXX 50 se dokonce podařilo 0,5 procenta přidat.  Pozoruhodný zisk 1,4 procenta u Dow Jones Industrial Average se potom postaral o to, že rozdíl ve výkonnosti mezi Evropou a USA se zase o trochu zmenšil. Žádný div, že v bulváru už zase proběhly zprávy o bezcitných a chladnokrevných burziánech – zemřelo více než 50 lidí, stovky dalších byly těžce zraněny a na burzovním parketu po momentu zděšení, který trval necelý půlden, jel byznys jako obvykle.

Nebezpečí terorismu je v cenách zahrnuto
Může to znít bezcitně, ale od 11. září 2001 začala nová epocha globálního terorismu a toto riziko bylo postupně zahrnuto do kurzů finančních aktiv obchodovaných na burzách. Atentáty jako v březnu 2004 v Madridu nebo nyní v Londýně, jejichž historická dimenze pří vší tragice přece jen značně zaostává za ataky na World Trade Center, již nevyžadují žádná nová fundamentální ocenění – i z důvodu, že právě ve Španělsku (ETA) a Velké Británii (IRA) se už dost dlouho muselo žít pod hrozbou terorismu. Potud bylo téměř neodvratitelné, že institucionální investoři udávající tón, v minulou středu dopoledne jen krátkodobě „utekli“ k (v době krizí zřejmě jistějším) obligacím, aby se ten samý den odpoledne na akciový trh vrátili: Odhlédneme-li od agrárních produktů, nenabízí momentálně (!) žádná jiná třída aktiv tak atraktivní výnosově-rizikový profil jako evropské standardní tituly a i ten, kdo se nedá ovlivnit relativně nižšími poměry kurzu a zisku P/E, respektive vysokými dividendovými výnosy, musí uznat, že se prostě – pokud jde o výnos - nedostává dalších investičních alternativ.

Cena ropy se může stát „vrahem konjunktury“
Důvod k mimořádné euforii však není. Události v Londýně ukázaly, že obludná Al-Kajda ani ve čtvrtém roce bezvýsledné „války proti teroru“ neztratila nic ze své hrozivé údernosti. Sotva domyslet, kdyby se nelidští boží bojovníci při příštím útoku zaměřili místo londýnského metra na minimálně stejně rezavějící potrubní sítě britské metropole a využili jednu z četných trhlin k tomu, aby do pitné vody zavedli kyanid. Lidský, ekologický i ekonomický katastrofický scénář (bohužel už ne nemyslitelný) se však nedá ex ante zahrnout do cen na akciových trzích. Jedním z už velmi reálných přitěžujících faktorů je naproti tomu cena ropy: Pokud by se „černému zlatu“ podařilo etablovat nad hranicí 55 USD, dalo by se citelné ochlazení světové konjunktury asi sotva odvrátit – a vzhledem k slabému euru se aktuální zdražení fosilních paliv vícenásobně přenáší na podniky a spotřebitele.

Nová produktová iniciativa z redakce ZJ
Tedy dostatečný důvod na to, abyste při všech šancích, jež jste mohli optimálně využít s Bonus- nebo „Protect Outperformance“-certifikáty, nezanedbávali rovněž defenzivnější část portfolia. Že se to ovšem snáze řekne, než provede, jsme zjistili již v jednom z minulých čísel ZertifikateJournalu: S ohledem na historicky nízké úroky jsou kapitálové garance tak drahé, že zbývá sotva ještě nějaký kapitál na „performance-složku“, se kterou lze docílit vyšší čisté výnosy, než činí míra inflace – ne nadarmo vymýšlejí emitenti permanentně nové kupónové mechanismy, které jsou leckdy tak neprůhledné, že jejich pochybnou schopnost uchovatele hodnot poznáte teprve na druhý pohled. I „Deep Bonus“-certifikáty vydané ABN Amro to dilema neřeší. Zřeknutí se definitivní garance ve prospěch dost velkoryse nastavené rizikové ochrany umožňuje sice stoprocentní participaci směrem nahoru, ale peníze tak vyděláte jen tehdy, když podkladové aktivum skutečně vzroste. Věrni našemu prohlášení, že v případě potřeby iniciujeme doplňkové produkty k dílčím oblastem „ZJ Portfolio Strategie“ (ISIN NL 000 041 377 1), jsme proto nyní opět aktivní a ve spolupráci s Deutsche Bank jsme vyvinuli „Deep Momentum“-cetrifikát (ISIN DE 000 DB6 CWR 4) – strategie 80/20, která spojuje dynamickou kapitálovou ochranu s tržně neutrální participací na vývoji akciového trhu.

Zajímavá alternativa k penzijním fondům...
Tento cenný papír je skutečnou alternativou k investici do dluhopisových či penzijních fondů: Osvědčený a proti eventuálním růstům úroků rezistentní mechanismus kapitálové ochrany, spojený s reálnou a zároveň tržně-neutrální šancí na získání o poznání vyššího výnosu než 2,8 procenta p.a., která lze momentálně vydělat s německými dluhopisy. Výnosy navíc po uplynutí spekulační doby nepodléhají dani.

...a defenzivní spekulace na volatilitu
Zároveň považujeme „Deep Momentum“ za jediný nástroj, pomocí něhož mohou i defenzivní investoři, kteří by si nekoupili riskantní put-warranty, ani méně transparentní VDAX-certifikáty, profitovat z budoucího opětovného růstu volatility: Když se výkyvy zase zvětší, zajistí jednak „Rolling Deep“ vyšší měsíční výnosy a na druhé straně roste pravděpodobnost, že akcie z momentového basketu významně překročí dvouprocentní hranici. A protože je momentová opce nefalšovaný „volatilní sensibil“, bude se to také pozitivně odrážet na její hodnotě, stanovené v průběhu doby trvání – aby se kombinovaný -mechanismus optimálně využil, bylo by ideální vydržet až do splatnosti v srpnu 2010,. Navíc po uplynutí spekulační doby může mít smysl převést dosavadní pozice z „Rolling Deep“ do „Deep Momenta“ a tímto způsobem si do investičního portfolia zařadit „výnosovou lahůdku“, jdoucí nad ohraničené měsíční výnosy.

Úpis do 22. července bez vstupního poplatku
Co se kondicí týče, následuje „Deep Momentum“-certifikát standardy nasazené rovněž námi spoluvyvinutým cenným papírem „HVB Europa Saison Bonus“ (ISIN DE 000 HV0 EEG 6) o kterém jsme podrobně informovali v ZertifikateJournal 09/05 – žádný manažerský poplatek, žádný vstupní poplatek. Kdo investuje ještě během doby úpisu, která končí 22. července, (například přes primární-upisovací platformu frankfurtského Smart Trading-segmentu, kde se neplatí žádný makléřský poplatek a která je u našich sousedů přístupná přes každou depozitní banku nebo online obchodníka), bude tedy opět ve výhodě. Při pozdějším obchodování na burze bude totiž požadován jednoprocentní spread. Navíc si po zahájení obchodování budete moci na www.zertifikatejournal.cz, tak i v rámci internetového systému Deutsche Bank stáhnout měsíční report, ze kterého bude kromě výkonnosti „Rolling Deep“-komponenty zřejmý i hodnotový vývoj 20 momentových akcií. Tak můžete kontinuálně odhadnout, do jaké míry půjde certifikát ziskovým směrem.

Kompletní research k uvedené strategii můžete najít v aktuálním vydání ZertifikateJournal nebo na www.zertifikatejournal.cz


 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: INVESTICE