ZertifikateJournal 13/2013: DAX na konci roku

29.07.2013 | , ZertifikateJournal
INVESTICE


Většina kupujících investičních certifikátů nepochybně očekává vysoké výnosy, což ostatně dokládají výsledky aktuální online ankety od Deutscher Derivate Verband (DDV). Na dotazníku, který byl zpracován ve spolupráci se sedmi velkými finančními portály, se podílelo celkem 5.084 respondentů, a řadí se tedy mezi ankety DDV s největší účastí.

Dotazovanými byli zpravidla dobře informovaní investoři, kteří investují samostatně bez využití poradenství. Zanedbatelná část respondentů, 3 procenta se spokojí s výnosem nepřesahujícím dvě procenta. U 9 procent dotazovaných leží očekávaný výnos mezi 2 až 4 procenty. Každý čtvrtý si přeje výnos mezi 4 a 6 procenty. Téměř jedna pětina účastníků dotazníku nyní očekává ze svého investičního certifikátu výnos mezi 6 až 8 procenty. Plných 43 procent dotázaných doufá ve výnosy vyšší než 8 procent. Další online dotazník od Deutscher Derivate Verband (DDV), na kterém se ve spolupráci se sedmi finančními portály podílelo 6.872 dotazovaných, monitoroval budoucí očekávání investorů.

U hlavního německého indexu DAX očekává do konce roku každý druhý investor rostoucí nebo silně rostoucí kurzy. Opět se jednalo o dobře informované investory, kteří se rozhodující o své investici samostatně bez využití poradenství. 17 procent dotazovaných odhaduje, že v následujícím pololetí nedojde k žádným větším změnám kurzových trendů. Přesně 18 procent dotázaných investorů je oproti tomu pesimistických a předpovídají pokles DAXu. Jen 14 procent sází na silný pokles a výrazně klesající kurzy. Mnoho soukromých investorů očekává, že DAX bude pokračovat v rostoucím trendu uplynulých měsíců. Právě pomocí certifikátů se mohou investoři jednoduše podílet na kurzovém vývoji indexu DAXu, a to pomocí pouze jednoho jediného produktu, který odráží jejich individuální sklon k riziku i tržní očekávání. Aktuálně nabízí certifikáty na DAX vice než 30 emitentů. Každý desátý certifikát je ostatně DAX certifikátem.

Více na stránkách portálu Zertifikatejournal

Články ze sekce: INVESTICE